Seminar Bescherming Bedrijfsgeheimen

14 February 2019

Informatie zoals klantenlijsten, werkprocessen, kortingsregelingen, projectgegevens en andere waardevolle bedrijfsinformatie is veelal slechts door geheimhoudingsbedingen te beschermen. Dat werkt niet altijd en is niet makkelijk te controleren. Om het beschermen van “knowhow” te verbeteren, is op 16 oktober 2018 de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen aangenomen. Deze wet moet bedrijven in staat stellen, om adequaat op te treden tegen inbreukmakers. Ook zonder geheimagent.

Op donderdag 14 februari 2019 organiseert Banning N.V. in samenwerking met Hoffmann Bedrijfsrecherche een seminar over de bescherming van uw bedrijfsgeheimen.

Aan bod komen onder andere de volgende onderwerpen:

  • Welke juridische middelen staan ter beschikking om knowhow te beschermen?
  • Wat voegt de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen daaraan toe?
  • Wat kun je doen om optimaal gebruik te maken van deze wet?
  • Hoe vertaalt zich dit in de praktijk?
  • Welke onderzoeksmogelijkheden zijn er?

Het programma ziet er als volgt uit:

15.30 uur – 16.00 uur: Ontvangst
16.00 uur – 17.30 uur: Inhoudelijke presentatie
17.30 uur: Afsluiting en borrel

Klik hier om u aan te melden voor dit seminar.

Wij hopen u op 14 februari 2019 te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

BANNING en Hoffmann Bedrijfsrecherche