Seminar ‘Mededingingsrechtelijke do’s & don’ts’

24 January 2018

In samenwerking met het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) organiseert de sectie Mededingingsrecht op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch het seminar ‘Mededingsrechtelijke do’s & don’ts bij informatieuitwisseling’. 

De uitwisseling van informatie tussen bedrijven staat in verhoogde belangstelling van mededingingsautoriteiten zoals de Europese Commissie en de ACM. Uitwisseling van informatie tussen (potentiele) concurrenten kan in strijd met de mededingingsregels zijn, indien de strategische onzekerheid op de markt erdoor wordt verminderd en een heimelijke verstandhouding op deze manier in de hand wordt gewerkt.
Minos van Joolingen en Silvia Vinken gaan onder meer in op de volgende aspecten:

  • Kader informatie-uitwisseling
  • Geoorloofde vs. niet-geoorloofde informatie-uitwisseling
  • Informatie-uitwisseling met concurrenten
  • Informatie-uitwisseling met niet-concurrenten (bijv. leveranciers of afnemers)
  • Recente ontwikkelingen en Europese trends
  • Tips en trics (o.a. checklist te gebruiken in eigen organisatie)

Leden van het NGB kunnen zich aanmelden via deze link.