Seminar “Woningcorporaties anno 2017”

24 January 2018

Woningcorporaties bevinden zich in een veranderende, complexe omgeving. De implementatie van de nieuwe Woningwet stelt de organisatie voor de nodige uitdagingen. Dit kan leiden tot een verminderde aandacht voor onder andere risicomanagement en compliance, terwijl het belang daarvan alleen maar is toegenomen. Denk daarbij aan informatiebeveiliging en de Europese Privacyverordening (AVG) die op 25 mei 2018 in werking zal treden.

Het is noodzakelijk dat u tijdig nadenkt over de benodigde aanpassingen hiervoor in de organisatie; daarbij is en blijft privacy ‘Chefsache’. Wij geven u graag een aantal handvatten om ‘in control’ te komen én te blijven.

Op donderdag 16 februari 2017 organiseren BANNING Legal & Tax en RSM een seminar, gericht op woningcorporaties. Onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Johan Dunnewijk zullen Rien Hommes, Silvia Vinken en Jan Berkvens kort vertellen over deze ontwikkelingen en zullen zij in hun presentatie op praktische wijze vooruit blikken. In het seminar belichten zij het borgen van privacy in uw organisatie en de risico’s waar u wellicht nog niet eerder bij stilstond. Corporaties bevinden zich in een complexe en snel veranderende omgeving. Dat maakt een periodieke evaluatie van het risicomanagement en de compliance noodzakelijk. Risicomanagement en compliance vormen de kern van de werkprocessen. Borging is essentieel. Beide vormen randvoorwaarden voor de corporatie om haar ambities te verwezenlijken.

Doelgroep
Naast de leden van de bestuursorganen van de woningcorporaties (directie, RvB, RvT), nodigen wij ook graag de juristen, financieel managers, controllers en bestuurssecretarissen uit om hieraan deel te nemen.

   PE-punten
   Met het volgen van dit seminar kunt u 2 PE-punten verkrijgen.
   U ontvangt hiervoor na afloop van ons een certificaat van deelname. 

Locatie
Het seminar zal plaatsvinden op donderdag 16 februari 2017 bij de Conference Center High Tech Campus (High Tech Campus 1 (The Strip), 5656 AE Eindhoven) in Eindhoven.

Wij nodigen u van harte uit om dit seminar bij te wonen. Er zijn geen kosten verbonden aan het seminar.

Klik hier voor een pdf-versie van de uitnodiging en het gehele programma.

Wilt u er graag bij zijn?
Aanmelden kan tot 9 februari aanstaande via deze link. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Hélène Beerlage via e-mail h.beerlage@banning.nl, of met Mandy Honings via email mhonings@rsm-nl.nl.

We zien u graag op 16 februari 2017!

Met vriendelijke groet,

Rien Hommes
Partner
RSM Risk Advisory Services    

Silvia Vinken
Hoofd Praktijkgroep Privacy
BANNING Legal & Tax