Webinar: uitleg in het goederenrecht

24 November 2020

Op dinsdag 24 november 2020 van 12.30 – 13.30 uur zal het webinar ‘Uitleg in het goederenrecht’ gehouden worden door mr. R.J. (Roderic) ter Rele. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aan het volgen van deze cursus zijn 2 opleidingspunten verbonden in het kader van de Permanente Opleiding Advocatuur.

Tijdens het webinar zal worden ingegaan op:

 • Uitleg van pandaktes:
  – HR 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:268, HR 22 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1841 en HR 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:590.
  – Onderscheid tussen titel en bepaalbaarheidsvereiste. Andere uitlegmaatstaf. Relevantie van het verschil.
  – Door uitleg moet vastgesteld worden of een openbaar of een stil pandrecht wordt gevestigd. Uitgangspunt: “een zo ruim mogelijke zekerheidsstelling is beoogd”. Iets vergelijkbaars doet de Hoge Raad in Coface/Intergamma. Hij is bankvriendelijk.
 • Uitleg van aktes m.b.t. registergoederen:
  – Objectieve uitleg van goederenrechtelijke rechtshandeling (o.a. HR Kamsteeg/Lisser).
  – In beginsel subjectieve uitleg van niet-goederenrechtelijke bedingen in akte.
  – Objectieve uitleg van niet-goederenrechtelijke bedingen die zijn bedoeld om de rechtspositie van derden te bepalen (kettingbeding). HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:148. Vergelijking maken met uitlegmaatstaf in HR Coface/Intergamma.

 

Direct na afloop ontvangt u van ons een vragenlijst. Deze dient u binnen 10 minuten retour te zenden. Bij juiste beantwoording van de vragen ontvangt u van ons een bewijs van deelname.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden?

Neemt u dan contact op met Maartje van den Hoogen, telefoonnummer 073 – 692 76 72.
Aanmelden kan uiterlijk tot en met maandag 23 november a.s. voor 15.00 uur per e-mail: m.vandenhoogen@banning.nl.

U ontvangt voor aanvang een bevestigingsmail met daarbij de inloggegevens.