Blog Titel: Hoe het Gelijkwaardigheidsbeginsel Werkt in het Aanbestedingsrecht voor ISO-Certificaten

19 August 2015

Het gelijkwaardigheidsbeginsel komt erop neer dat er van een geschiktheids- of prestatie-eis mag worden afgeweken, zolang er alternatieve maatregelen worden getroffen die een gelijkwaardig niveau van kwaliteit garanderen. Dit principe werd onlangs toegepast op ISO-certificaten door de voorzieningenrechter van Maastricht.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) hield een openbare Europese aanbesteding voor de levering, installatie en onderhoud van een beeldmanagementsysteem voor 12 operatiekamers. Hierbij moesten inschrijvers voldoen aan de ISO 9001:2008 norm. Het bedrijf Mpluz, ondanks dat het niet over het vereiste ISO-certificaat beschikte, kon AZM overtuigen dat zij een vergelijkbare kwaliteit leverde en werd de aanbesteding toegewezen. Boro, een andere inschrijver, startte hierop een kort geding.

Volgens Boro kon een bewijs van kwaliteit zoals een ISO-certificaat alleen verkregen worden door middel van externe audits, waaraan Mpluz niet voldeed. In de aanbestedingsleidraad stond echter geen expliciete procedure voor het beoordelen van gelijkwaardigheid. De rechter oordeelde daarom dat de beoordeling van gelijkwaardigheid aan AZM was.

Concreet betekent dat, dat AZM intern mocht beoordelen of de kwaliteit van Mpluz gelijkwaardig was aan de vereiste ISO 9001:2008 norm. De website van het ISO bevestigde ook dat externe audits niet altijd verplicht zijn.

Deze uitspraak is in lijn met eerdere uitspraken en geeft de aanbestedende dienst veel ruimte om zelf te beoordelen of iets gelijkwaardig is. Het is echter niet duidelijk of de interne beoordeling aan specifieke criteria dient te voldoen. In sommige gevallen kan de interne beoordelaar mogelijk niet voldoende deskundig zijn om de gelijkwaardigheid aan een ISO-certificaat te beoordelen.

Bij onduidelijkheid over de interne beoordeling wordt het daarom aangeraden om vragen te stellen tijdens de inlichtingenfase. Zo voorkomt u dat u later het recht verliest om te klagen. Heeft u nog vragen over aanbestedingen? Stuur dan vrijblijvend en vertrouwelijk een mail naar Martijn Jongmans.