Accountant moet betalen voor fout advies

18 January 2011

De rechtbank Utrecht heeft geoordeeld dat accountants- en advieskantoor BDO onrechtmatig heeft gehandeld in de advisering van Shipcon. Het scheepvaartbedrijf ging mede door een kostbare fout van BDO in 2008 failliet. Een adviseur van BDO handelde volgens de rechtbank ‘bewust roekeloos’ door groen licht te geven aan een constructie die hij zelf ‘niet begreep’.

Later bleek sprake te zijn van een internationale fraude waarbij een Spaans bedrijf voor miljoenenleningen vooraf een waarborg vroeg. De lening kwam er niet en de waarborg werd weggesluisd.

BDO hoopte de schade te kunnen beperken door een beroep op een zogeheten aansprakelijkheidsbeperking. Het wilde driemaal het bedrag van het door BDO betaalde honorarium vergoeden. Dit komt neer op maximaal euro 157.000.

Shipcon vond dat onaanvaardbaar en kreeg de rechtbank mee. Die kwalificeert de fout van BDO als ‘opzettelijk’ omdat bewust het risico is genomen bij een dubieuze transactie te adviseren. De constructie is vooraf gecontroleerd en door BDO gedegen genoemd. De schade wordt nu apart opgemaakt, en kan met rente (sinds 2003) oplopen tot ruim euro 1 mln.

(Bron: FD)