ACM beboet Essent voor EUR 47.500

27 April 2014

Op 17 april 2014 is bekend geworden dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) Essent Retail Energie B.V. twee boetes heeft opgelegd van in totaal EUR 47.500 wegens overtreding van de telemarketingregels. Essent heeft namelijk herhaaldelijk en ongevraagd abonnees gebeld met een commercieel doel, terwijl zij ingeschreven stonden in het Bel-me-niet Register (BMNR).

Het BMNR is op 1 oktober 2009 in werking getreden en heeft tot doel consumenten te beschermen tegen ongewenste telemarketing. Als consumenten hun telefoonnummer(s) in het register hebben ingeschreven, mogen bedrijven hen niet meer telefonisch benaderen voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden, tenzij men al eerder klant is (geweest) of er zelf om heeft gevraagd.

ACM is belast met de handhaving van de regels betrekking hebbend op het BMNR. Begin 2010 heeft ACM Essent op de hoogte gesteld van de binnengekomen klachten van consumenten bij ConsuWijzer. Aangezien de klachten vervolgens niet afnamen, is ACM in 2010 een onderzoek naar Essent gestart. Uit dit onderzoek blijkt dat Essent zich in de periode van 1 januari tot 1 mei 2010 en van 31 januari tot 1 maart 2011 schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 11.7 lid 9 en lid 10 in samenhang met lid vijf van de Telecommunicatiewet.

Door deel te nemen aan een enquête konden consumenten kans maken op een prijs. Op deze wijze heeft Essent contactgegevens van consumenten verkregen. De enquête kon namelijk alleen worden afgesloten door een vinkje te zetten bij de afrondende vraag, waardoor zij automatisch terechtkwamen in het belbestand van Essent. De verzamelde gegevens heeft Essent vervolgens niet ontdubbeld met het BMNR, waardoor in totaal 40.156 abonnees zijn gebeld die in het register staan ingeschreven en dus niet benaderd hadden mogen worden.

Deze ongevraagde telefonische communicatie heeft tot gevolg dat het vertrouwen van consumenten in de werking van het BMNR wordt geschaad. Dit is een reden voor ACM om het niet naleven van de telemarketingregels door Essent schadelijk te achten en derhalve een boete op te leggen. Ingevolge de Boetebeleidsregels van de ACM komt het totale boetebedrag uit op EUR 47.500.

Meer weten?

Mail vrijblijvend met Silvia Vinken (LinkedIn hier en website hier)

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.