De ACM verklaart de klacht van Markt & Overheid als ongegrond: Een grondige analyse

07 April 2014

Op 18 maart 2014 heeft Autoriteit Consument & Markt (ACM) een besluit gemaakt in een geschil tussen de Filmclub Naaldwijk en de Stichting Bibliotheek Westland plus de Gemeente Westland. Volgens Filmclub Naaldwijk waren de huurvoorwaarden van de bibliotheek voor het uitlenen van dvd’s en blu-ray discs in strijd met de Mededingingswet, met name betrekking op de Markt & Overheid gedragsregels en het verbod op misbruik van een machtspositie. Maar, ACM heeft de verzoek van de filmclub voor handhaving afgewezen.

Feiten en Achtergronden
Leden van de bibliotheek betalen elk jaar een lidmaatschapsgeld waardoor ze onder andere boeken, dvd’s en blu-rays kunnen lenen. De filmclub gelooft dat de bibliotheek de artikelen 24, 25i en 25j Mw overtreedt met betrekking tot de verhuur van dvd’s en blu-rays.

De genoemde artikelen omvatten verschillende wetten voor bedrijven om zich aan te houden, zoals het verbod op machtsmisbruik (Artikel 24 Mw) en regels om concurrentievervalsing door overheden te voorkomen (Artikel 25i en25j Mw). Na de klacht van de filmclub heeft ACM een onderzoek opgestart, zowel naar de bibliotheek als de gemeente Westland.

In het kader van Artikel 24 Mw, heeft de ACM besloten dat de Bibliotheek Westland geen machtspositie bekleedt en dat er daarom geen noodzaak is voor verder onderzoek. Ten aanzien van Artikel 25i Mw oordeelde de ACM dat de bibliotheek geen integrale kosten van verhuur aan haar leden hoefde te brengen, omdat ze als een privaatrechtelijke rechtspersoon (een stichting) wordt beschouwd. Bovendien merkt ACM op dat de gemeente niet betrokken is bij de verhuur van de dvd’s en blu-rays, noch bij het bepalen van de tarieven.

Conclusie
Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden, die een set van vier gedragsregels bevat waaraan overheden zich moeten houden wanneer ze producten en diensten op de markt aanbieden. Vanaf 1 juli 2014 moeten de 4 gedragsregels verplicht worden nageleefd voor zowel bestaande als nieuwe economische activiteiten.

In de praktijk blijkt de toepassing van de Wet Markt & Overheid complex. Zonder grondige voorbereiding loopt men het risico dat een klacht wegens overtreding van de gedragsregels op formele gronden wordt afgewezen, zoals in het geval van Filmclub Naaldwijk.

Wil je meer weten?
Mail vrijblijvend Martijn Jongmans (LinkedIn hier en website hier)

Wilt je op de hoogte blijven van dit onderwerp?
Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven om bij te blijven met dit onderwerp en andere relevante zaken.