Alles over Grensoverschrijdende Omzetting van Vennootschappen – Complexe Proces Uitgelegd

expertise:

Corporate law - M&A

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

01 May 2018

Inhoud: “” Het beëindigen van ouderlijke macht volgens artikel 1:266 BW. De procespositioneloze ouder die niet belast is met ouderlijke macht. Het concept van een belanghebbende zoals geformuleerd in artikel 798 deel 1, eerste zin, Rv. Het idee van een ‘ouder’ zoals uiteengezet in artikel 798 deel 1, tweede zin, Rv. Het recht op contra-expertise zoals vastgelegd in artikel 810a lid 2 Rv.

ECLI:NL:HR:2018:488, 30 maart 2018, nr. 17/05121

Klik hier om de volledige uitspraak te lezen.”

SEO-Geoptimaliseerd: “”” Het beëindigen van ouderlijk gezag volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (artikel 1:266 BW) is een delicate juridische kwestie. Hierbij speelt de positie van de ouder die niet met het ouderlijk gezag bekleed is een rol. Het concept ‘belanghebbende’ zoals gedefinieerd in de wet (artikel 798 lid 1, eerste zin, Rv), en het begrip ‘ouder’ zoals omschreven in hetzelfde artikel (artikel 798 lid 1, tweede zin, Rv) zijn relevante factoren. Bovendien heeft men het recht op contra-expertise, besproken onder artikel 810a lid 2 Rv.

Raadpleeg de volledige rechterlijke uitspraak van 30 maart 2018 met kenmerk ECLI:NL:HR:2018:488, nr. 17/05121, welke betrekking heeft op deze kwestie.

Volg deze link om direct de volledige uitspraak te bekijken. “””