Alstom moet klant EUR 14,1 miljoen kartelschade betalen

14 June 2015

De rechtbank Gelderland heeft het Franse bedrijf Alstom veroordeeld om de prijsopslag (“overcharge”) terug te betalen, die zij tijdens deelname aan een wereldwijd kartel in rekening bracht aan het Nederlandse netwerkbedrijf TenneT c.s. Meer bepaald: EUR 14,1 miljoen schadevergoeding.

Het Hof van Justitie van de EU stelde enkele jaren vast dat Alstom, ABB en een aantal andere multinationals rond de eeuwwisseling een wereldwijd kartel vormden met betrekking tot Gas Geïsoleerd Schakelmateriaal (zwaar elektrisch materieel voor elektriciteitsstations). TenneT c.s. (althans een rechtsvoorganger) waren klant bij het kartel.

TenneT c.s. eisen nu in meerdere procedures voor diverse Nederlandse rechters schadevergoeding voor door hen geleden kartelschade. Dit zijn zogeheten “follow-on claims”, die volgen op de onherroepelijk geworden uitspraak dat er sprake was van een kartel.

Dit soort procedures passen in een bredere Europese trend. Wij informeerden u daarover eerder op dit blog (bijvoorbeeld hier, hier, en hier). Het gaat niet zelden om serieuze bedragen, zoals de kartelclaim van Deutsche Bahn (USD 3 miljard). In het onderhavige geval moeten Alstom c.s. EUR 14,1 miljoen schadevergoeding betalen.

Het verweer dat TenneT c.s. een eventuele prijsopslag zouden hebben doorberekend aan hun eigen klanten, zodat ze in werkelijkheid geen (of veel minder) schade leden, slaagt niet, omdat klanten van TenneT c.s. volgens de rechtbank gezien de omstandigheden van het geval naar alle waarschijnlijkheid geen eigen schadevorderingen in zullen stellen.

In de onderhavige zaak wees de rechtbank op 24 september 2014 reeds een tussenvonnis  waarin werd beslist op de meeste materiële geschilpunten, behoudens de omvang van de verhaalbare schade. Het nu gepubliceerde eindvonnis geeft inzicht in de wijze waarop de Nederlandse rechter zich een oordeel vormt over kartelschade. Bijvoorbeeld ten aanzien van de volgende punten:

  • Het moment waarop wettelijke rente gaat lopen
  • De vergelijking tussen offertes uit de kartelperiode en daarbuiten
  • Een mogelijke verklaring voor het prijsverschil, namelijk daling van productiekosten
  • Het verweer dat een kartelslachtoffer de prijsopslag doorberekend aan haar eigen klanten

 

Vervolg
Dit eindvonnis bouwt onder meer voort op het tussenvonnis van de rechtbank d.d. 24 september 2014 in dezelfde zaak, en het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 2 september 2014 in de zaak tegen ABB.

Zoals de rechtbank zelf opmerkt loopt het geschil tussen TenneT c.s. en Alstom c.s. al jarenlang en diende het beëindigd te worden (“lites finiri oportet”). Dit eindvonnis is echter een uitspraak in eerste aanleg. Beide partijen hebben de gelegenheid in hoger beroep te gaan.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.

Meer weten over dit arrest en wat dat voor uw onderneming betekent?

Mail vrijblijvend met Martijn Jongmans (Contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn)