Amazon mag niet langer ‘best price clause’ verplichten

27 August 2013

Amazon verlaat haar ‘best price clause’ voor aanbieders, onder druk van de Duitse mededingingsautoriteit. Wie voorheen een product op Amazon wilde verkopen, moest dat verplicht tegen de laagste prijs doen. Deze prijsdwang is mededingingsrechtelijk verdacht. De Duitse mededingingsautoriteit, het Bundeskartellamt, had daartegen eerder al bezwaren geuit (in de context van online hotelreserveringen).

Het Duitse Handelsblatt citeert vandaag de voorzitter van het Bundeskartellamt:

Das Bundeskartellamt hatte ein Verfahren eingeleitet, weil Amazon es Händlern untersagte, ihre Produkte auf anderen Plattformen im Internet günstiger zu verkaufen als bei Amazon. Dies galt etwa, wenn Produkte neben Amazon auch über das Online-Auktionshaus Ebay oder die eigenen Internetseiten der Verkäufer angeboten wurden. Mit dieser sogenannten Preisparitätsklausel könne Amazon “gegen das allgemeine Kartellverbot verstoßen”, hatte Kartellamtspräsident Andreas Mundt erklärt. Ob Amazons Rückzieher ausreicht, das Verfahren zu erledigen, wird Mundt zufolge nun geprüft.

De ‘best price clause’, of prijspariteitsclausule, is al langer voorwerp van bezwaar. In essentie menen sommige toezichthouders, zoals het Bundeskartellamt, dat een ‘best price clause’ niet alleen de prijsconcurrentie tussen concurrenten en verkoopkanalen uitschakelt, maar het bovendien moeilijker maakt voor nieuwe concurrenten om een markt te betreden. De effecten achten zij mededingingsrechtelijk ontoelaatbaar.

Amazon naar Nederland?

Bovenstaande is niet alleen relevant voor Duitsland. Vandaag wonnen de geruchten aan kracht, dat Amazon op zeer korte termijn naar Nederland zal komen. Dit blijkt niet alleen uit het fors toegenomen aantal Nederlandse titels, dat Amazon recentelijk heeft toegevoegd aan het assortiment:

De geruchten zwellen nu al twee jaar lang aan, maar het ziet er naar uit dat Amazon nog voor het eind van dit jaar naar Nederland komt. Een belangrijke aanwijzing is de ontwikkelingsafdeling die de Amerikaanse webwinkel eerder dit jaar heeft geopend in Delft. 

Bredere relevantie

De move van het Bundeskartellamt maakt onderdeel uit van een bredere aanval op de ‘best price clause’. Immers er zijn allerlei dominante online spelers, die in staat zijn een ‘best price clause’ af te dwingen bij leveranciers of verkopers. BANNING Advocaten bericht hierover in het september-nummer van Hospitality Management, voor zover het de markt voor hotelreserveringen betreft.

Meer weten?

Mail vrijblijvend met Adriaan Buyserd

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.