Amsterdamse notarissen en makelaars handelen mogelijk in strijd met de Mededingingswet

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

21 January 2010

Tien jaar geleden is het notariaat van Nederland tot de vrije markt gaan behoren. Het hanteren van vaste tarieven, maar ook gebieds- of werkverdeling is sindsdien ten strengste verboden. Na het op 28 december 2009 verschenen artikel in Het Parool doet het de ronde dat de notarissen en makelaars in Amsterdam het niet zo nauw nemen met de ‘vrije markt’. Wanneer daadwerkelijk blijkt dat in Amsterdam wel vaste tarieven worden gehanteerd en gebieds- of werkverdeling plaatsvindt, wordt de Mededingingswet overtreden.

Uit het artikel blijkt dat huizenkopers gedwongen worden zaken te doen met Amsterdamse notarissen, waardoor ze vaak veel duurder uit zijn. De notaristarieven in Amsterdam behoren dan ook tot de hoogste van Nederland. Overstappen naar een goedkopere notaris buiten de stad is vaak geen optie. Dit komt doordat makelaars eisen dat de koopakte voor een huis in Amsterdam wordt opgemaakt door een notaris kantoorhoudende in de regio Amsterdam of binnen een straal van vijf kilometer van het ter verkoop aangeboden object. Wanneer de koper toch voor een notaris buiten Amsterdam kiest, worden extra kosten voor ‘extra beslag van productiemiddelen en tijd’ in rekening gebracht.

Deze afspraak tussen makelaars en notarissen staat niet op papier, maar wordt doorgaans door beide partijen nagekomen. Deze afspraken beperken de consument in zijn keuzevrijheid en hierdoor worden tevens de prijzen verhoogd. 

De woordvoerder van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 15 januari 2010 gereageerd op het artikel in Het Parool. De bestuurders van de Amsterdamse ‘kring’ van notarissen moeten bij de NMa uitleg komen geven over hun samenwerking met Amsterdamse makelaars. Ook de makelaars komen aan de buurt voor het geven van uitleg aan de NMa. Maar het team van de NMa gaat eerst bij de notarissen starten, omdat die het meest lijken te profiteren van de afspraken. De NMa gaat naar aanleiding van deze gesprekken onderzoeken of de afspraken tussen Amsterdamse notarissen en makelaars in strijd zijn met de Mededingingswet.