Banning Cassatie: Procesrecht. Arbitrage. Bedrog door achterhouden stukken.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

30 September 2022

Ontdekking tijdens arbitrale procedure na tussenvonnis met bindende eindbeslissingen maar vóór einduitspraak in eerste aanleg. Verplichting arbiters beroep op bedrog te onderzoeken. Terugkomen van beslissingen in vonnis waartegen tussentijds arbitraal hoger beroep was ingesteld. Herroeping, art. 1068 lid 1 (oud) Rv. Strijd met de openbare orde, art. 1065 lid 1, onder e, (oud) Rv.

ECLI:NL:HR:2022:1332, 30 september 2022, 21/01256.

Lees hier de volledige uitspraak.