Banning Cassatie: Verbintenissenrecht. Caribische zaak.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

20 May 2022

Geldlening voor afbouw van woning. Vaststelling hoogte openstaande schuld. Terugvordering volledige openstaande schuld door bank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

ECLI:NL:HR:2022:731, 20 mei 2022, 21/01192.

Lees hier de volledige uitspraak.