BANNING Openbaart Nieuw Protocol voor Dawn Raid: Een Grondige Uitleg in Onze Recente Publicatie

03 March 2015

Kartelautoriteiten zoals de Europese Commissie en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voeren onderzoeken uit naar mogelijke kartelafspraken tussen ondernemingen. Hierbij kan je denken aan het maken van prijsafspraken of afspraken over de verdeling van de markt. Als een kartelautoriteit vermoedens heeft dat een bedrijf betrokken is bij een dergelijke kartelafspraak, kunnen zij zonder voorafgaande mededeling een inspectie uitvoeren, niet alleen bij het bedrijf zelf maar eventueel ook bij de woningen van betrokken werknemers. Deze inspectie staat ook bekend als een ‘dawn raid’ of een inval.

Tijdens zo’n ‘dawn raid’ hebben mededingingsautoriteiten een hele reeks aan bevoegdheden: ze kunnen dossiers en digitale bestanden kopiëren, een zogenaamde ‘forensic image’ maken van computers en servers, en (oud-)werknemers ondervragen. De duur en omvang van zo’n inval hangen af van het specifieke onderzoek, maar het kan voorkomen dat zo’n inval meerdere dagen duurt en op verschillende locaties tegelijk plaatsvindt.

Een ‘dawn raid’ kan een cruciaal moment vormen in een kartelonderzoek. Het is daarom zeer belangrijk dat je bedrijf goed voorbereid is en dat alle medewerkers precies weten wat hun rechten en plichten zijn tijdens zo’n inval.

Voor meer informatie over jouw rechten en plichten tijdens een dawn raid en over de diensten van het BANNING dawn raid team, kan je ons E-book “Dawn Raid Protocol” raadplegen.

Heb je nog vragen of opmerkingen, of wil je graag een afspraak maken met een van onze specialisten? Neem dan gerust contact op met Minos van Joolingen (Contact, LinkedIn), Martijn Jongmans (Contact, LinkedIn) of Silvia Vinken (Contact, LinkedIn).