Belangrijke stap naar eerlijker aanbesteden: aanbestedingswet goedgekeurd door Tweede Kamer

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

14 February 2012

Een belangrijke stap op weg naar een eerlijkere manier van aanbesteden. Zo reageerde minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op de instemming van de Tweede Kamer met de nieuwe aanbestedingswet, die meedingen naar overheidsopdrachten eenvoudiger en transparanter moet maken.

De nieuwe aanbestedingswet zal nog worden behandeld in de Eerste Kamer. Een wetsvoorstel van het vorige kabinet werd door de senatoren afgewezen. ‘Een eerlijke aanbesteding is ook in het belang van de belastingbetaler,’ aldus minister Verhagen. ‘Daardoor neemt de concurrentie toe, waardoor de prijs van het werk zakt en de kwaliteit stijgt.’

Meer kans voor kleinere bedrijven

Volgens het nieuwe wetsvoorstel mogen opdrachten niet meer zonder goede reden worden geclusterd. Daardoor maken kleinere bedrijven meer kans. Een bedrijf met 120 vestigingen mag bijvoorbeeld de schoonmaak van alle overheidsgebouwen niet meer bundelen in één aanbesteding. De overheid mag ook geen onredelijke contractvoorwaarden meer stellen. Hierdoor hoeft een kleine ondernemer niet alle risico’s van een bouwproject te dragen, terwijl die zich onmogelijk daartegen kan verzekeren.

(Bron: www.rijksoverheid.nl)