Boetes voor niet melden overname

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

17 December 2008

De Duitse Mededingingsautoriteit, het ‘Bundeskartellambt’, heeft aan Mars een recordboete opgelegd van EUR 4.500.000 omdat Mars bij de overname van het Amerikaanse Nutro de ‘stand still’ bepaling heeft geschonden en de overname heeft doorgezet zonder dat goedkeuring was verleend door Bundeskartellamt.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft onlangs twee boetes opgelegd van EUR 315.000 en EUR 92.000 aan respectievelijk Henal N.V. en Schilde Beheer B.V. wegens het niet tijdig melden van de overname van Pacton B.V. Pacton is Nederland’s grootste producent van getrokken materieel voor het wegtransport.

Het is de eerste keer dat de NMa een boete oplegt op basis van de uitgebreidere boetebevoegdheden die van kracht zijn geworden met het wijzigen van de Mededingingswet op 1 oktober 2007. De maximale boete voor het niet melden van een voorgenomen fusie is hierdoor verhoogd van EUR 22.500 naar EUR 450.000 of, indien dat meer is, 10 procent van de omzet van de onderneming. De NMa legt een boete op, omdat het niet tijdig melden van een overname een ondermijning van het toezicht op overnames vormt.

Henal heeft in oktober 2007, via het daartoe opgerichte Pacton Groep B.V., de aandelen gekocht van Pacton die in het bezit waren van Schilde. Pas na het sluiten van deze overeenkomst, namelijk in april 2008, hebben de ondernemingen de overname bij de NMa gemeld. Dit gebeurde nadat de NMa navraag had gedaan bij de ondernemingen over de reden voor het niet melden van deze overname. In augustus 2008 heeft de NMa de overname goedgekeurd.

Op grond van de Mededingingswet zijn ondernemingen verplicht een overname (of fusie/joint venture) te melden bij de NMa indien door ten minste twee van de betrokken ondernemingen ieder een omzet in Nederland is behaald van minstens EUR 30 miljoen én alle betrokken partijen tezamen een wereldwijde omzet hebben behaald van minstens EUR 113.450.000. Het is verboden een overname te realiseren voordat het voornemen daartoe aan de NMa is gemeld.