Borgtocht en artikel 1:88 lid 5 BW

expertise:

Corporate law - M&A

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

31 March 2009

Artikel 1:88 lid 5 BW is beperkter dan in de parktijk wel eens wordt gedacht. De toestemming van de andere echtgenoot op grond hiervan is alleen dan niet vereist, indien de rechtshandeling waarvoor de in artikel 1:88 lid 1, onder c BW bedoelde zekerheid wordt verstrekt-zelf-behoort tot de rechtshandelingen die – ten behoeve van de normale uitoefening – van het bedrijf van de vennootschap plegen te worden verricht. 

Klik op onderstaande link om het gehele artikel te lezen. 

 

Download bijlage: Borgtocht_en_artikel_1 88_lid_5_bw (PDF, 90 KB)