CBb bevestigt misleidende handelspraktijk van keukenverkopers

14 May 2014

Op 7 mei 2014 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in de zaak tussen ACM en twee keukenverkopers: Keukenkampioen en Keukenconcurrent. ACM (destijds de Consumentenautoriteit) had beide ondernemingen namelijk een boete opgelegd van EUR 110.000 wegens een misleidende handelspraktijk. Het CBb bevestigt deze overtreding, maar verlaagt de oplegde boetes naar EUR 50.000 per onderneming.

Keukenkampioen en Keukenconcurrent zijn aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). In de algemene voorwaarden (CBW-voorwaarden) die zij hanteren, staat onder andere beschreven:
● aanbetalingen tot een maximum van 15% van de totale koopsom vallen onder de CBW-garantieregeling;
● de rest van het aankoopbedrag moet worden betaald bij aflevering.

De twee keukenverkopers hebben zich niet aan deze voorwaarden gehouden. Zij vroegen namelijk betaling van de volledige koopsom 10/12 tot 5 dagen vóór de levering van een keuken. Daarnaast werd bij de aankoop van een showroomkeuken een aanbetaling van 25% gevraagd. De consumenten liepen daardoor een financieel risico.

De CBW-voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond. Dit wekt dan ook vertrouwen bij de consument. Bij besluiten van 19 november 2009 heeft ACM vastgesteld dat de keukenverkopers in de periode van 20 oktober 2008 tot in elk geval 8 oktober 2009 artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming in samenhang met artikel 6:193c lid 2 aanhef en onder b BW hebben overtreden door zich niet aan deze voorwaarden te houden.

Het CBb bevestigt dat sprake is van misleiding, aangezien de keukenverkopers een vaste praktijk hanteerden waarbij in ongeveer de helft van de gevallen ten nadele van de consument van de betreffende voorwaarden werd afgeweken. Het CBb oordeelt dat ACM de hoogte van de boete echter onvoldoende heeft onderbouwd. Het College besluit dat een boete van elk EUR 50.000 passend en geboden is.

Ten aanzien van de publicatie van de sanctiebesluiten geeft ACM aan dat het vast beleid is om boetebesluiten te publiceren. Op deze wijze legt zij verantwoording af over haar werkzaamheden en informeert zij tegelijkertijd de consumenten. Het CBb is dan ook van mening dat ACM in redelijkheid heeft kunnen besluiten om tot publicatie van de boetebesluiten over te gaan.

Meer weten? Mail vrijblijvend met Silvia Vinken (LinkedIn hier en website hier)

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.