CBb Veegt de Boete van het ACM Weg die opgelegd is aan LHV: Een Gedetailleerde Analyse

10 June 2014

Op 3 juni 2014 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een interessante uitspraak in de zaak tussen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Gedurende deze zaak, kreeg de LHV een boete van de ACM van €51.000 omdat ze verzegeling verbraken. Echter heeft het CBb beslist dat, op basis van de gegeven omstandigheden, de ACM onvoldoende redenen had om deze boete op te leggen. De boete is bijgevolg geschrapt.

Wat was er aan de hand? In april 2010 legde de ACM een bedrijfsbezoek af aan de LHV. Dit was onderdeel van een onderzoek naar mogelijke overtreding van artikel 6 Mw en artikel 101 VwEU. Het onderzoek kon niet in een dag afgerond worden, waardoor de ACM de kantoorruimte van de LHV verzegelde. Omdat LHV in een bedrijfsverzamelgebouw zit, werd de verzegeling verbroken door een beveiligingsmedewerker tijdens zijn reguliere veiligheidsronde. Hiervoor heeft de ACM de LHV een boete van €51.000 opgelegd.

In juni 2012 oordeelde de rechtbank van Rotterdam dat dit terecht was. De beveiligingsmedewerker handelde namelijk binnen de bevoegdheid van de LHV. De LHV had tekortgeschoten in het nemen van maatregelen om de verzegeling te beschermen en daarom is hun de overtreding toegerekend. De rechtbank besloot wel om de boete te verlagen naar €23.000.

De beslissing van het CBb was iets anders. Zij bekeken de zaak vanuit het standpunt van artikel 5:1 lid 2 en 3 Awb waarin staat dat een overtreding door een natuurlijk persoon toegerekend kan worden aan een rechtspersoon op basis van functioneel daderschap. In deze context oordeelt het CBb dat de beveiliger niet in dienst was van de LHV en ook niet in hun opdracht handelde. Aangezien LHV al de nodige mensen had ingelicht en geïnstrueerd, hoefden ze niet verantwoordelijk te worden gehouden voor het verbreken van de verzegeling.

Je wilt hierover meer weten of heb je andere vragen? Mail vrijblijvend met Silvia Vinken (LinkedIn hier en website hier). Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.