Commissie stelt regels voor omtrent schadevergoeding voor slachtoffers van kartelpraktijken

19 June 2013

De civielrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht is al jarenlang een belangrijk punt op de Europese agenda. Echter, het duurde een tijd voordat de wetgeving daadwerkelijk vorm kreeg. Op 11 juni 2013 heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel gedaan voor een richtlijn betreffende de regels voor schadevergoedingsclaims onder nationaal recht voor inbreuken op het mededingingsrecht van de lidstaten en de Europese Unie. In deze blogpost bespreken we de belangrijkste punten van dit voorstel.

De voornaamste taak van handhaving ligt bij de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten. Private handhaving is een aanvulling op deze publieke handhaving. Het recht van een slachtoffer om schadevergoeding te eisen mag niet leiden tot ondermijning van een mogelijk of lopend onderzoek. Eén van de doelen van het voorstel is dus om de balans tussen publieke en private handhaving van het mededingingsrecht te verbeteren.

Daarnaast richt het voorstel zich op het verwijderen van bepaalde obstakels die civielrechtelijk optreden relatief zeldzaam en zelden succesvol maken. Het beoogt om slachtoffers van inbreuken op het mededingingsrecht daadwerkelijke toegang te geven tot vergoeding.

In de basis stelt het voorstel dat een slachtoffer zijn volledige schade vergoed moet krijgen, dit komt overeen met de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU uit de zaken Courage (2001) en Manfredi (2006). Het volledige compensatieprincipe impliceert dat het slachtoffer in een positie moet worden gebracht alsof de overtreding nooit heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat het slachtoffer ook recht heeft op vergoeding van verloren winst en rente.

Eén van de suggesties van de Commissie is om nationale rechters de bevoegdheid te geven om bedrijven te bevelen informatie te onthullen, mits aan bepaalde vereisten wordt voldaan. Dit omvat ook een groot deel van het dossier van de nationale mededingingsautoriteiten over het kartel.

Het voorstel zal nu besproken worden door het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Zodra het voorstel is aangenomen, krijgen de lidstaten twee jaar om de bepalingen te implementeren in hun nationale wetgeving.

Hoewel dit voorstel nog ver weg lijkt, is dat in werkelijkheid zeker niet zo. Onder de bestaande wetgeving is het ook al mogelijk om schade te claimen van bedrijven die een inbreuk hebben gemaakt op het mededingingsrecht. Dit voorstel maakt zo’n actie eenvoudiger.

Wil je meer weten? Neem invoegen via deze links contact op met Adriaan Buyserd of Mark Goorts.

Blijf je graag op de hoogte? Download hier onze ebooks en nieuwsbrieven.