Het belang van naleving voor het MKB: Een diepgaande gids voor kleine en middelgrote bedrijven

20 March 2014

Deze maand heeft MKB Nederland een [onderzoek](http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=9627) gelanceerd, waaruit blijkt dat de Nederlandse industriële sector nog steeds worstelt met zware regeldruk. Vooral voor MKB-bedrijven kunnen de pogingen om te voldoen aan alle wettelijke bepalingen hoge kosten met zich meebrengen. De noodzaak voor compliance in een effectieve en efficiënte manier is dan ook een pertinente vraag. Dit is in het bijzonder het geval voor wetten die grote risico’s introduceren voor het MKB, zoals de Nederlandse en Europese mededingingswetten.

Het bereik van deze mededingingswetten wordt steeds groter. Dit is niet alleen te zien aan het aantal behandelde zaken en het aantal sectoren dat onder het vergrootglas komt te liggen, maar ook aan de reeks aan gedragingen die kunnen leiden tot kartel inbreuken, met alle gevolgen van dien.

Bijvoorbeeld, de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft onlangs meer aandacht besteed aan bedrijven die publiekelijk [prijssignalen](http://m.klgates.com/files/Publication/91f9117f-b05e-41e5-8c78-c775640b9781/Presentation/PublicationAttachment/7f219142-ed97-437e-b973-d45055b29715/European_Authorities_crack_down_on_price_signalling.pdf) geven tijdens publieke uitspraken, zoals interviews. Dit kan in sommige gevallen resulteren in boetes voor zowel het bedrijf als de leidinggevenden.

Leveranciers die over contractuele voorwaarden onderhandelen en te weten komen welke prijzen anderen hanteren, kunnen onder bepaalde omstandigheden ervan beschuldigd worden deel te nemen aan een [hub-and-spoke kartel](https://www.acm.nl/en/publications/publication/10999/ECN-has-made-improvements-to-the-Model-Leniency-Program/).

Deze uitbreiding van het kartelverbod naar dergelijke activiteiten, brengt grote uitdagingen met zich mee voor compliance officers. Hoe kunnen ze hun personeel voorlichten en trainen als de grens tussen goed en fout steeds vager wordt?

Bij BANNING Advocaten ontvangen we regelmatig vragen van bedrijven, vooral van compliance officers, over de implementatie van effectieve training, preventie en interne procedures. Hoewel we allemaal begrijpen dat ‘zero risk’ niet bestaat, is het belangrijk om onnodige risico’s te vermijden.

We hebben gemerkt dat ook het MKB snel een hoog niveau van compliance kan bereiken en het risico op overtredingen van het kartelverbod kan minimaliseren door slim gebruik te maken van beschikbare compliance-instrumenten. BANNING Advocaten biedt deze tools gratis aan. Ook andere instanties, zoals toezichthouders en de [International Chamber of Commerce](http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Areas-of-work/Competition/ICC-Antitrust-Compliance-Toolkit/), bieden dergelijke hulpmiddelen gratis aan.

Benieuwd naar meer? Neem vrijblijvend contact op via [e-mail](mailto:a.buyserd@www.banning.nl) met Adriaan Buyserd (LinkedIn [hier](https://www.linkedin.com/profile/view?id=45362194&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=spm_pic) en website link volgt) of download [hier](https://www.banning.nl) onze eBooks en nieuwsbrieven om up-to-date te blijven.