Concurrentie zorgt niet voor betere zorg

sector:

Zorg

15 September 2010

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de conclusie getrokken dat concurrentie tussen ziekenhuizen vooralsnog niet heeft geleid tot gezondere patiënten. De uitkomsten van het onderzoek naar marktwerking in de ziekenhuiszorg  zijn op 9 september jl. gepubliceerd.

Uit het onderzoek blijkt dat de vrije marktwerking in de gezondheidszorg geen direct positief effect heeft op de kwaliteit van de zorg. Competitieve ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld meer operatieafzeggingen op het laatste moment en heupfracturen worden vaak niet binnen één dag geopereerd.

De concurrentie heeft wel een positief effect op de procesvoering. De onderzoekers vermoeden dat ziekenhuizen bij het invoeren van concurrentie eerst de kosten hebben proberen te drukken van processen die makkelijk realiseerbaar zijn. Zo heeft marktwerking geleid tot snellere diagnosestellingen en een strakkere operatieplanning. In een regio waar ziekenhuizen te maken hebben met concurrentie krijgen vrouwen sneller uitsluitsel over borstkanker en worden diabetespatiënten vaker onderzocht. Deze verbeteringen kunnen volgens de onderzoekers leiden tot een hoger aantal patiënten dat het ziekenhuis bezoekt.

Het CPB benadrukt dat het onderzoek geen slecht nieuws bevat. Ziekenhuizen die moeten concurreren zijn vergeleken met ziekenhuizen die de enige zijn in hun regio. Bij beiden zijn de uitkomsten voor patiënten eigenlijk hetzelfde.