Cyberspionage en oneerlijke concurrentie

02 July 2013

Bedrijven doen er alles aan de concurrentie voor te blijven. En dat is doorgaans prima. Kapitalisme heeft ‘creative destruction’ nodig. Maar soms gaan bedrijven te ver.

Cyberspionage en oneerlijke concurrentie, diefstal van bedrijfsgegevens en het frustreren van andermans bedrijfsvoering zijn ontoelaatbaar. Toch gebeurt het. En sinds de komst van het internet, met alle mogelijkheden die dat biedt, steeds vaker. Reden waarom de Nederlandse overheid vandaag haar beleid heeft aangescherpt.

De Nederlandse Rijksoverheid erkent dat voor bedrijven in toenemende mate problemen  kunnen ontstaan als zij aangevallen of bespioneerd worden:

Cybercriminaliteit als ook digitale spionage blijven de grootste dreigingen voor overheid en bedrijfsleven. Voorts is de dreiging op verstoring van online dienstverlening toegenomen. Het afgelopen jaar is de omvang van de criminele cyber dienstensector gegroeid en zichtbaarder geworden. Hulpmiddelen om aanvallen uit te voeren worden via ‘cybercrime-as-a-service’ commercieel door malafide partijen beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt de potentiele impact van incidenten steeds groter waardoor de mogelijkheid van verstoring van de vitale infrastructuur en mogelijke maatschappelijke ontwrichting ook toeneemt. Dit komt door de toenemende afhankelijkheid van ICT door ontwikkelingen als hyperconnectiviteit, cloudcomputing en de mate waarin internet wordt ingezet. Dat komt naar voren in het derde Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN-3) dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Voor het bedrijfsleven is de dreiging op verstoring van online dienstverlening toegenomen, die bijvoorbeeld recente incidenten zoals de DDoS-aanvallen op banken nadrukkelijk zichtbaar hebben gemaakt. Grootschalige verstoringen van de digitale infrastructuur kunnen binnen de vitale sectoren leiden tot ontwrichting van de dienstverlening en daarmee tot ongewenste maatschappelijke effecten. Daarnaast bestaat het grootse risico uit het achterhalen van concurrentiegevoelige informatie en misbruik van financiële gegevens voor fraude.

Publieke en private partijen nemen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, verschillende initiatieven om de digitale weerbaarheid te vergroten. Daarbij geldt het adagium: ‘voorkomen is beter dan genezen’. Als onderdeel daarvan kunnen bedrijven zichzelf juridisch voorbereiden. Door goed toegerust te zijn op eventuele concurrentieverstorende aanvallen, cyberspionage of bedrijfsspionage, kan nadeel voorkomen worden. Als het te laat is, geldt dat in een procedure onrechtmatig handelen verweten kan worden. Op die manier kan de schade zoveel mogelijk beperkt blijven.

De beleidsdocumenten en het persbericht van de Rijksoverheid vindt u hier. Zie ook de website van de AIVD.

Meer weten?

Mail Adriaan Buyserd.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven