De exoneratie van de verplichting tot vergoeding van (gevolg)schade in een huurovereenkomst

30 October 2008

Bij de verplichtingen van een verhuurder als gevolg van gebreken moet een onderscheid worden gemaakt tussen (i) de verplichting om gebreken te herstellen (art. 7:206 BW) en (ii) de verplichting om de huurder schadeloos te stellen (art.7:208 BW).

In dit artikel zal de mogelijkheid van de verhuurder om deze laatste verplichting contractueel uit te sluiten worden belicht.

Klik op onderstaande button om de gehele publicatie te lezen die mr. Egbert Schelhaas schreef voor het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte.