De NMa legt boetes op wegens niet melden concentratie

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

30 March 2010

De Nederlandse Mededingingautoriteit (‘NMa’) heeft onlangs in twee zaken fikse boetes opgelegd aan een aantal ondernemingen. Het betreft investeringsmaatschappij NPM Capital, Sibco, een houdstermaatschappij van bio-ethanolbedrijven, en olieconcern Trafigura. In beide zaken hadden de betreffende ondernemingen een concentratie (niet) tijdig gemeld.

In de Mededingingswet is bepaald dat ondernemingen verplicht zijn een concentratie te melden bij de NMa. Deze verplichting ontstaat wanneer door ten minste twee van de betrokken ondernemingen ieder een omzet in Nederland is behaald van minstens 30 miljoen euro. Bovendien moeten alle betrokken ondernemingen tezamen een wereldwijde omzet behaald hebben van 113.450.000 euro. Het is de bedoeling dat de NMa haar toezicht uitoefent vóórdat de concentratie een significante belemmering van de concurrentie oplevert. De NMa toetst de concentratie op dat punt. Indien een concentratie niet of niet tijdig gemeld wordt levert dat een ernstige ondermijning van het concentratietoezicht op. Vandaar dat de NMa dan een boete oplegt.

Op basis van berichten uit de media stelde de NMa vast dat NPM Capital voor vergroting van zeggenschap in Buitenfood goedkeuring nodig had van de NMa. Zij heeft een boete opgelegd gekregen van 580.000 euro, Driesprong Participaties een boete van 15.000 euro. Daarnaast heeft de NMa een last onder dwangsom opgelegd aan NPM Capital. De investeringsmaatschappij heeft de kans gekregen de overname alsnog te melden bij de NMa. Dit diende te gebeuren binnen vier weken, anders hangt de maatschappij een boete boven het hoofd van 10.000 euro per dag voor iedere dag dat de overname niet gemeld wordt. Hier is een maximum van 400.000 euro aan verbonden. 

In december 2007 hebben Sibco en Trafigura gezamenlijke zeggenschap verkregen in Alcotra. Deze concentratie hebben de ondernemingen anderhalf jaar te laat gemeld bij de NMa, wat overigens wel leidde tot goedkeuring op 23 november 2009. Omdat de melding te laat geschiedde, is aan de ondernemingen een boete opgelegd. Sibco krijgt een boete van 118.000 euro. Trafigura moet een boete van 589.000 euro betalen.

Het is pas de tweede keer dat de NMa boetes oplegt na het wijzigen van de Mededingingswet op 1 oktober 2007. Door de wijziging heeft de NMa uitgebreidere boetebevoegdheden gekregen. De maximale boete voor het niet melden van een voorgenomen concentratie is verhoogd van 22.500 euro naar 450.000 of, indien dat meer is, 10 procent van de omzet.