De Privé Rechter: Gedetailleerd Inzicht en Discussie Over Deze Fascinerende Rol in de Rechtspraak

expertise:

Family & Inheritance law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

07 May 2018

Als achtergrond in familierecht ongetwijfeld heeft geleerd, is het verkrijgen van een echtscheidingsuitspraak vaak een eenvoudige taak. Het regelen van de gevolgen van echtscheiding daarentegen, kan een lang en ingewikkeld proces zijn, vooral als het gaat om het beheren van de financiële aspecten van een scheiding. Het maakt niet uit of je het onderling probeert te regelen of via de rechter gaat, complicaties kunnen leiden tot aanhoudende onzekerheid, hoge kosten en twijfels over de juistheid van de oplossing. Het is daarom goed om te weten dat er sinds 1 september 2018 een alternatief bestaat: “de Private Judge”.

Dit kan door met behulp van derden een beslissing te nemen, of door deze beslissing aan derden over te laten. Als u zelf een oplossing probeert te vinden, kan dit via mediation met een advocaat-scheidingsmediator. Er is ook een mogelijkheid om tot oplossingen te komen via collaborative practice, een vorm van geschiloplossing die ook regelmatig in Nederland wordt gebruikt. In dit geval hebben beide partijen een advocaat die ook mediator is, en samen kiezen ze een coach die het proces leidt. In bepaalde gevallen kan ook een financieel expert worden ingeschakeld.

Als derden beslissen, is dit meestal de rechter en juridische bijstand is vereist. Geschillen naar aanleiding van een scheiding kunnen namelijk meestal niet zonder advocaat worden opgelost. Maar er is geen verplichte procesvertegenwoordiging als partijen ervoor kiezen om het geschil aan een of drie arbiters voor te leggen in plaats van aan een overheidsrechter.

Maar sinds 1 september 2018 hebben Bart Breederveld en Louis Zonnenberg een nieuwe manier van geschillenbeslechting toegevoegd aan de bestaande opties met de oprichting van het instituut: “Private Judge”. Deze kan op verzoek van beide partijen binnen enkele maanden een eindbeslissing nemen over vermogensrechtelijke kwesties.

Deze aanpak biedt een oplossing voor de langdurige juridische processen en stelt partijen in staat om binnen enkele maanden een definitieve beslissing te verkrijgen. Beide Private Judges zijn goed ingevoerd in het relatievermogensrecht, hebben zich er wetenschappelijk in verdiept en hebben elk bijna veertig jaar ervaring op dit gebied.

In de Verenigde Staten is de Private Judge al langer een populair alternatief om aan de groeiende behoefte te voldoen. Dit kan ook in Nederland werken. De Private Judge kan worden ingeschakeld als partijen tijdens een scheidingsmediation van mening verschillen over een specifiek aspect.

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel of andere familierechtelijke vragen, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met Louis Zonnenberg of andere leden van de sectie familierecht.