De Warmtewet treedt in werking op 1 januari 2014

13 October 2013

Bij besluit van 10 september 2013 is bepaald dat de Warmtewet in werking treedt op 1 januari 2014. De Warmtewet is, anders dan wel eens wordt gedacht, niet alleen van toepassing op stadsverwarming, maar op iedere vorm van warmtelevering tot 100 Kw. Onder de grens van 100 Kw vallen ook klein zakelijke gebruikers zoals kleinere winkels en kantoren en daarnaast uiteraard woningen. In de parlementaire wordt overwogen dat een huishouden maximaal 35 Kw verbruikt.

In de praktijk is de Warmtewet dus ook van belang voor de verhuurders van appartementencomplexen, bedrijfsverzamelgebouwen en winkelcomplexen waarbij sprake is van een centrale warmteopwekking. Denk daarbij aan een gezamenlijke cv-installatie (blokverwarming) of een WKO installatie. De verhuurder is dan in de regel ook de leverancier van de warmte, waarvan de kosten via de servicekosten worden doorberekend.

Een aantal voor een verhuurder / leverancier van warmte belangrijke bepalingen zijn:
● een meldingsplicht, de leverancier van warmte aan gebruikers tot 100 Kw dient dit zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van de wet te melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en dient daarbij een beschrijving van het warmtenet te geven, waaronder het aantal afnemers die onder de 100 Kw grens vallen en het aantal geleverde gigajoules warmte. Dit dient dus zo spoedig mogelijk na 1 januari 2014 te gebeuren;
● er is sprake van een maximumprijs per gigajoule. Deze prijs deze wordt nog, vermoedelijk in december, bekend gemaakt;
● op verzoek van een gebruiker (huurder) dienen individuele warmtemeters te worden geplaatst, tenzij sprake is van de in de wet genoemde uitzonderingen;
● het is verplicht met de warmteafnemers (naast de huurovereenkomst) een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot de warmteleverantie te sluiten, die overeenkomst dient aan een aantal vereisten te voldoen.

Op de niet-nakoming van diverse verplichtingen van leveranciers zijn forse boetes gesteld. De ACM kan in een voorkomende situatie een bestuurlijke boete opleggen tot € 450.000,00 of, indien dat meer is, 1% van de omzet in het boekjaar voorafgaand aan het jaar van het opleggen van die boete. Daarnaast kan de ACM een last onder een dwangsom opleggen.

Silvia Vinken en Egbert Schelhaas hebben over deze materie op 16 mei 2013 op het kantoor van BANNING een seminar gehouden. Verder hebben zij over het belang van de Warmtewet voor de vastgoedsector een artikel geschreven voor het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte.

Flyer Warmtewet

Meer weten? Mail vrijblijvend met Silvia Vinken of mail Egbert Schelhaas

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.