Alles over de inwerkingtreding van de Warmtewet op 1 januari 2014: Belangrijke Details en Effecten

sector:

Energie & Duurzaamheid

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

14 October 2013

Op 11 juni 2013 zal de Europese Commissie nieuwe regels voorstellen met betrekking tot kartelclaims. Deze veelbelovende stap markeert de start van een Europees wetgevingsproces dat enorme gevolgen kan hebben voor zowel het Nederlandse als Europese bedrijfsleven.

Diepgaande kijk op kartelclaims
Een kartel kan negatieve financiële gevolgen hebben voor slachtoffers doordat bijvoorbeeld de aankoopprijs van hun producten stijgt. Ze ontvangen niet de prijs-kwaliteitverhouding die ze zouden krijgen bij normale concurrentie. Deze slachtoffers hebben de mogelijkheid om hun schade te verhalen op de karteldeelnemers, wat kan leiden tot onderhandelingen. Maar als er geen schikking mogelijk is, kan het slachtoffer ervoor kiezen om te procederen.

Degenen die willen procederen kunnen dit doen nadat onomstotelijk is vastgesteld dat er sprake was van een kartel. Het voordeel hiervan is dat de onrechtmatigheid van het kartel vaststaat. Voor degenen die liever niet afwachten, start men zonder karteluitspraak (stand-alone kartelclaim).

Dankzij de ervaring van Nederlandse rechters met kartelclaims en het feit dat ons procesrecht ruimte biedt aan slachtoffers van kartels, is Nederland een aantrekkelijke plek voor het indienen van dergelijke claims. Op korte termijn zal een artikel van mijn hand hierover verschijnen in het academische tijdschrift voor mededingingsrecht, Markt & Mededinging.

Details van het wetsvoorstel
De nieuwe regels voor kartelclaims die de Europese Commissie op 11 juni 2013 zal voorstellen omvatten verschillende elementen. Daaronder vallen voorstellen voor de bescherming van het karteldossier, aanbevelingen voor meer en betere collectieve acties, en richtlijnen over schadeberekening. Dit is vastgesteld tijdens een interne vergadering in Brussel.

Het wetsvoorstel zal naar alle waarschijnlijkheid een richtlijn worden. Daarmee krijgen EU-lidstaten de opdracht om de inhoud van deze richtlijn te implementeren in hun eigen rechtsstelsel.

Tijdens de vergadering van de Vereniging voor Mededingingsrecht op 22 mei 2013 in Amsterdam bevestigde de Europese Commissie dat ze zich bewust zijn van de soms tegenstrijdige belangen tussen enerzijds de publieke handhaving door de toezichthouder en anderzijds de particuliere handhaving door kartelslachtoffers en hun vertegenwoordigers.

Dit spanningsveld is onder andere zichtbaar in de wens van kartelslachtoffers om toegang te krijgen tot het karteldossier, terwijl de toezichthouder deze informatie moet beschermen. Het is interessant om te zien hoe de Europese Commissie met deze inherente spanning zal omgaan.

Bovendien hebben drie DG’s een aanbeveling uitgebracht waarin EU-lidstaten worden opgeroepen meer te doen om collectieve acties van consumenten mogelijk te maken. Ook bevat het wetsvoorstel pragmatische richtlijnen voor rechters in EU-lidstaten om hen te helpen bij het beoordelen van de geleden schade door kartelslachtoffers.

Wat de toekomst brengt
Na de bekendmaking en indiening van het wetsvoorstel zal het Europees wetgevingsproces verdergaan. Dit wetsvoorstel zal waarschijnlijk de aandacht trekken van veel specialisten, aangezien de oprichting van nieuwe regels voor kartelclaims grote gevolgen kan hebben voor het Nederlandse en Europese bedrijfsleven. Zo kan het bijvoorbeeld eenvoudiger worden om hen verantwoordelijk te houden voor kartelinbreuken. Het is echter belangrijk om “Amerikaanse toestanden” te voorkomen, zoals Eurocommissaris J. Almunia al aangaf.

Voor meer informatie kunt u tailen naar Adriaan Buyserd:
a.buyserd@banning.nl

BANNING Advocaten houdt u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen omtrent deze materie.