Definitief akkoord over nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen is een kwestie van tijd

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

24 October 2013

Met de instemming door de commissie Interne Markt van het Europees parlement op 5 september 2013 zijn de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen (de klassieke aanbestedingsrichtlijn, de richtlijn voor de nutssectoren en de concessierichtlijn) weer een stap dichterbij gekomen. 

De teksten van de concept richtlijnen waaraan de commissie Interne Markt haar goedkeuring heeft verleend, zijn te vinden op de website van Pianoo.

De volgende stap in het wetgevingsproces is de plenaire behandeling van de voorstellen in het Europees parlement. Deze staat gepland voor 22 oktober 2013. Als na het Europees parlement vervolgens ook de Raad van ministers akkoord gaat, zijn de richtlijnen definitief vastgesteld. Het is nagenoeg zeker dat beide instanties hun instemming aan de concept richtlijnen zullen verlenen, zodat aangenomen mag worden dat de thans voorliggende concept richtlijnen ongewijzigd in het Publicatieblad van de Europese Unie terecht komen.

Vanaf het moment van publicatie in het Publicatieblad gaat de implementatietermijn van twee jaar voor de lidstaten lopen. Afgaande op de huidige planning zullen de richtlijnen eind 2013 / begin 2014 in het Publicatieblad worden gepubliceerd. Gezien de implementatietermijn van twee jaar, betekent dit voor de Nederlandse aanbestedingspraktijk dat de Aanbestedingswet uiterlijk eind 2015 / begin 2016 zal moeten zijn aangepast aan de nieuwe Europese regels.