Duitse Rechter Bevestigt: ‘Best Price’ Clausule is Illegaal – Laatste Updates en Informatie

11 January 2015

Content:

Op 15 december 2014 liet het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) middels een persbericht weten dat Google een sanctie opgelegd kreeg vanwege het overtreden van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Google kreeg van het CBP tot 27 februari 2015 om aan drie specifieke vereisten te voldoen. Indien Google hier niet aan voldoet, kan er vanaf 1 maart 2015 een dwangsom worden opgelegd van €60.000,- per dag, met een maximum van €15 miljoen.

Google past sinds 2012 nieuwe privacyvoorwaarden toe. Naar aanleiding daarvan begonnen Europese privacytoezichthouders een onderzoek naar Google’s naleving van de Europese privacywetgeving. Hierop volgend initieerde het CBP een nationaal onderzoek op basis van de Wbp. De conclusie luidde dat Google persoonsgegevens van internetgebruikers combineert voor het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, zonder hiervoor een wettelijke basis te hebben. Ook vond het CBP dat Google de Wbp overtrad doordat het gebruikers onvoldoende informeerde en de Telecommunicatiewet schond door het plaatsen van tracking cookies zonder toestemming.

Het CBP stelt in de ‘Last onder dwangsom’ de volgende drie eisen aan Google:

  1. Expliciete toestemming vragen aan gebruikers om persoonsgegevens uit verschillende Google-diensten te combineren;
  2. Duidelijk en consistent gebruikers informeren welke persoonsgegevens Google gebruikt;
  3. Gebruikers laten weten dat YouTube een onderdeel is van Google.

Indien Google niet aan deze vereisten voldoet, kan het een dwangsom krijgen van €20.000,- per dag per overtreden maatregel, met een maximum van €5 miljoen per maatregel, dus in totaal €15 miljoen.

Google had tot eind februari 2015 om de overtredingen te stoppen door aan deze maatregelen te voldoen. Daarna zou het CBP controleren of Google aan alle eisen voldaan heeft.

Wilt u meer weten over privacybescherming?

Mail geheel vrijblijvend met Monique Hennekens (contactgegevens hier)