Energielabel C voor kantoren groter dan 100 m2 verplicht per 1 januari 2023

expertise:

Real Estate, Construction & Environment

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

28 January 2020

In oktober 2018 is het Bouwbesluit 2012 gewijzigd. Op grond van deze wijziging mag een kantoorpand na 1 januari 2023 niet meer gebruikt worden als het géén energielabel C heeft, ofwel een Energie-Index van 1,3 of beter.

De verplichting geldt overigens niet als:

  • de kantoorruimte wordt gebruikt als nevenfunctie;
  • de oppervlakte van de kantoorruimte 50% of minder is van de totale oppervlakte van het gebouw;
  • het gaat om monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten;
  • het gaat om panden die binnen 2 jaar worden gesloopt, getransformeerd of onteigend.

Volgens het online platform “Vastgoedmarkt” voldoet 44% van de kantoren niet aan energielabel C. Dit betekent dat bijna de helft van de Nederlandse kantoren in de huidige staat na 1 januari 2023 niet meer gebruikt mag worden.

Omdat de kantoorpanden op korte termijn moeten worden verduurzaamd is er dus werk aan de winkel voor veel pandeigenaren die in de meeste gevallen ook de verhuurders zullen zijn.

Het gaat momenteel zo goed met de bouw dat het voor bouwbedrijven steeds moeilijker wordt om aan voldoende personeel te komen en er meer werk is dan de bouwbedrijven aankunnen. Als verhuurder hoef je er dus niet op te rekenen dat je de eerstvolgende in lijn bent. Des te meer reden om als verhuurder vaart te maken met de verduurzaming van uw kantoorpand.

Verhuurders die niet tijdig tot verduurzaming van het kantoorpand overgaan lopen het risico huurinkomsten te verliezen, huurders kwijt te raken en schadeclaims van hen te ontvangen. Immers is het – als het kantoorpand na 1 januari 2023 niet meer gebruikt mag worden – als verhuurder niet meer mogelijk het volledige huurgenot aan de huurder te verschaffen.

Voor nog af te sluiten huurovereenkomsten is het van belang om op de verduurzaming van het te huren kantoorpand vooruit te lopen. De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft in dit verband een modelbepaling opgesteld die in de huurovereenkomst kan worden opgenomen. Verhuurder en huurder kunnen met betrekking tot deze bepaling onder andere afspraken maken hoe zij op tijd energielabel C kunnen behalen en wie welke maatregelen zal nemen.

Tip voor de praktijk

Verhuurder en huurder moeten aldus samen in overleg treden om de route naar 2023 vast te leggen. Als hierover niets is vastgelegd in de huurovereenkomst dan kunnen de nodige geschillen ontstaan. Het is van belang om hierover tijdig advies in te winnen bij uw advocaat.

Bij nog af te sluiten huurovereenkomsten is het als verhuurder voorts van belang om de verduurzaming als onderdeel mee te nemen in de huurvoorstellen en huuronderhandelingen. Door de kostenverdeling al bij de totstandkoming van de huurovereenkomst vast te leggen, zijn ieders verantwoordelijkheden afgebakend en worden risico’s geminimaliseerd. Ook hier is het van belang om tijdig advies in te winnen bij uw advocaat.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere vastgoed of bouwrecht gerelateerde vragen, neem dan gerust contact op met Jeroen Weijer of Dennis Beekhuijzen van de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid.