EU neemt maatregelen tegen oneerlijke handelspraktijken in de modewereld – Actie tegen oneerlijkheid

15 July 2013

In een arrest van 2 juli 2013, heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden besloten dat een private organisatie die vrijwillig een aanbestedingsprocedure volgt, niet noodzakelijk gebonden is aan overheidsaanbesteding regels.

In mei 2012 vroeg de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (‘Stichting‘), als leiding van de Protestantse Gemeente Goutum (‘PG Goutum‘), aan drie partijen, waaronder geïntimeerde (‘Smederij A‘), om een offerte voor de restauratie van het monumentale hek van de Agneskerk. De Stichting heeft hierbij een private aanbesteding geprocedeerd.

Bij brief op 9 juni 2012 berichtte de Stichting, in naam van PG Goutum, aan Smederij A dat zij, ondanks dat ze het laagste offer hadden, het werk gaven aan Smederij B, gebaseerd op de voorgaande positieve ervaringsmet hen.

Smederij A, niet eens met de gunning aan Smederij B, opende een kort geding. Zij stelde onder andere dat PG Goutum handelde in strijd met de fundamenten van aanbestedingsrecht, met name die van gelijkheid en transparantie.

Oordeel van het hof

Het Hof besloot dat het verkeerd was in eerste aanleg om te stellen dat op elke private tender de principes van gelijkheid en transparantie van toepassing zijn. Het hof lichtte toe dat een private koper zich vrijwillig kan binden aan (overheids) tenderwetgeving of delen daarvan, maar er zijn dan concrete aanwijzingen nodig die meer aanduiden dan enkel het organiseren van een tenderprocedure.  De summiere tenderdocumenten zijn hiervan niet indicatief.

Conclusie

Met dit arrest en het vorige KLM-arrest van de Hoge Raad lijkt er een eind gekomen te zijn aan een trend in rechtspraak waarbij steeds vaker werd aangenomen dat private kopers de beginselen van aanbestedingsrecht in acht dienen te nemen als zij een inkoopprocedure met de kenmerken van een aanbestedingsprocedure volgen.

Wilt u meer weten?

Mail gratis met Martijn Jongmans.
Blijf up-to-date! Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.