Eurocommissaris Almunia kondigt evaluatie Altmark-pakket aan

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

06 June 2010

Op 31 mei 2010 heeft Europees Commissaris Joaquín Almunia (Mededinging) aangekondigd het Commissiepakket inzake Diensten van Algemeen Economisch Belang te gaan evalueren op basis van de ervaringen van de lidstaten.

Na het baanbrekende Altmark-arrest over de financiering van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) heeft de Europese Commissie in 2005 een pakket aan maatregelen opgesteld, bestaande uit een vrijstellingsbeschikking, kaderegeling en een gewijzigde transparantierichtlijn, om de verhouding tussen compensatiesteun voor het beheer van DAEB en de staatssteunregels vast te leggen. Daarnaast heeft zij in 2007 een uitgebreide mededeling inzake DAEB uitgevaardigd. Ook in het Wijzigingsverdrag van de Europese Unie (VWEU) wordt het belang van DAEB aangestipt. Zo breidt artikel 14 VWEU, zijn voorloper, artikel 16 EG uit. Artikel 14 VWEU, in samenhang met het protocol inzake DAEB, biedt een expliciete rechtsgrondslag voor Europese regelgeving op het terrein van DAEB. Daarnaast benadrukt dit artikel de beoordelingsbevoegdheid van lidstaten om DAEB te omschrijven.

Bron: Europa Decentraal