Europa vordert 530 miljoen aan onterechte staatssteun terug

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

28 February 2011

In 2010 heeft de Europese Unie 530 miljoen euro aan ten onrechte aan bedrijven toegekende staatssteun bij de lidstaten teruggevorderd. Dit heeft de Europese Commissie vorige week bekend gemaakt. Voor (decentrale) overheden is het belangrijk op de hoogte te zijn van de staatssteunregels en deze juist toe te passen, onder meer omdat een verplichte terugvordering van steun grote gevolgen kan hebben.

In het afgelopen jaar speelden er 54 terugvorderingszaken, waaronder twee Nederlandse. Meer dan de helft van de onterechte staatssteun aan bedrijven werd binnen twee jaar ofwel teruggestort ofwel doorgespeeld naar het Europees Hof van Justitie. In 2007 gold dit nog slechts voor 26,9 procent van de onterecht verleende steun. Hiermee neemt het tempo waarin onterecht toegekende steun wordt teruggevorderd toe.

Staatssteun kan legitiem zijn. Steunmaatregelen die een voordeel opleveren voor een bepaalde onderneming zijn echter niet toegestaan als die de concurrentie op de interne markt disproportioneel verstoren. De Europese Commissie is als enige bevoegd om staatssteun te beoordelen, en goed te keuren dan wel af te wijzen. Lidstaten van de EU zijn daarom verplicht om voorgenomen steunmaatregelen bij de Commissie aan te melden. Niet (tijdig) melden kan in het uiterste geval leiden tot de verplichting om de steun terug te vorderen.

Financiële transacties van gemeenten, provincies en waterschappen met ondernemingen kunnen al gauw staatssteunelementen bevatten. Om deze reden is het verstandig om u vooraf goed te laten informeren en adviseren. De sectie Mededinging & Aanbesteding van BANNING is onder meer gespecialiseerd in staatssteun en kan u hiermee van dienst zijn.

Bron: Europa decentraal