Aanbeveling van Europa over Collectieve Procedures: Diepgaande Analyse en Belangrijke Inzichten

30 July 2013

Gisteren heeft de Europese Commissie een aanbeveling gedaan aan de EU-lidstaten over het inrichten van een systeem voor collectieve procedures. Met dit initiatief hoopt de Europese wetgever dat burgers makkelijker verhaal kunnen halen, als er inbreuken zijn op EU-recht.

Hoewel een aanbeveling van de Europese Commissie niet-bindend is, zit er toch een zekere macht binnen deze mededeling. De Europese Commissie dringt dit keer met ongebruikelijk scherpe bewoordingen aan op de EU-lidstaten. Met een systeem voor collectieve procedures kunnen burgers geholpen worden bij juridische vraagstukken zoals consumentenbescherming, concurrentie, milieubescherming en financiële diensten.

Als de EU-lidstaten deze aanbeveling opvolgen, vermijden zij het risico dat de Europese Commissie met een voorstel komt om de nationale rechtssystemen te harmoniseren. In dat geval zouden de EU-lidstaten hun autonomie kunnen verliezen.

Deze aanbeveling is gebaseerd op het voorstel dat de Europese Commissie eerder maakte voor een richtlijn voor schadeclaims in het mededingingsrecht. Met deze richtlijn zouden slachtoffers van kartels gemakkelijker schadevergoeding kunnen krijgen.

Uit een analyse van de Rijksoverheid blijkt dat de belangrijkste principes in dit voorstel zijn:

  • De Commissie vraagt alle lidstaten om te zorgen voor nationale regels voor collectieve procedures met een aantal gemeenschappelijke Europese principes.
  • De lidstaten moeten een systeem voor collectieve acties hebben zodat individuen en instanties juridische stappen kunnen ondernemen.
  • De procedure voor collectieve procedures moet eerlijk, billijk, snel en niet onredelijk duur zijn.
  • Het “opt-in” principe zou de basis moeten vormen voor deze procedures. Toekomstige klagers moeten goed geïnformeerd worden.
  • De Commissie suggereert belangrijke procedurele waarborgen om misbruik van collectieve procedures te voorkomen.
  • De rechter moet een centrale rol spelen in collectieve geschillen en moet waakzaam zijn voor mogelijk misbruik.
  • De aanbeveling moedigt alternatieve geschillenbeslechting aan, waarbij de partijen deze mogelijkheid wordt gegeven op basis van consensus.

Wilt u meer weten?

Stuur een e-mail naar Adriaan Buyserd.

Wilt u op de hoogte blijven?

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.