Geen winst, toch bonus

expertise:

Employment law

18 March 2008

Targets elk jaar opnieuw vastleggen 

De afgelopen jaren zijn diverse rechterlijke uitspraken gewezen over het recht op bonus. Alhoewel uit die rechtspraak volgt dat een werkgever een jarenlang toegekende bonus niet zomaar kan stopzetten, nemen diverse rechters wel een verdergaande vrijheid aan als het gaat om het (eenzijdig) wijzigen van de aan het behalen van die bonus verbonden doelstellingen. 

Lees verder: zie bijlage