Geoorloofde staking loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

04 November 2009

Werknemer is sinds 1 september 2001 in dienst bij zijn werkgever en heeft zich op 4 juni 2009 ziek gemeld. Werknemer heeft gedurende deze tussenliggende periode altijd goed gefunctioneerd. Ondanks het advies van de arboarts heeft werknemer contact geweigerd met zijn werkgever en heeft daarmee zijn re-integratieverplichting geschonden. Op die grond is het mogelijk dat de werkgever de loondoorbetalingverplichting jegens zijn werknemer staakt.

De feiten

De arboarts heeft op 13 juni 2009 bevestigd dat de werknemer arbeidsongeschikt was. Volgens de arts was de ziekte sterk arbeids- en persoonsgerelateerd en bestaan de beperkingen uit een verlaagde mentaal emotionele draagkracht, waarbij werknemer beperkt is in concentratie en het verdelen van stress- en conflicthantering. De arboarts heeft partijen geadviseerd om middels gesprekken tot een oplossing van de arbeidsgerelateerde problematiek te komen. De werknemer heeft op 14 juni 2009 per e-mail laten weten dat hij zich niet in staat voelde om zonder voorbereiding en zonder mediator of raadsman een gesprek te voeren, waarop de bedrijfsarts op 24 juni 2009 zijn advies om middels gesprekken tot een oplossing te komen heeft herhaald. Op 8 juli 2009 heeft er nog een gesprek tussen partijen plaatsgevonden. Bij brief van 22 juli 2009 heeft de gemachtigde van werknemer verzocht om communicatie met werkgever achterwege te laten, waarop gedaagde op 31 juli 2009 heeft laten weten dat haars inziens persoonlijk contact met werknemer nodig is om de reïntegratie succesvol te laten verlopen.

Vervolgens heeft de bedrijfsarts partijen geadviseerd middels gesprekken met een mediator tot een oplossing te komen. Dit gesprek stond gepland op 27 augustus 2009, maar de gemachtigde van werknemer heeft op 26 augustus 2009 contact opgenomen met werkgever en laten weten dat het wellicht beter zou zijn de arbeidsovereenkomst te beëindigen en de mediator te annuleren. De werkgever heeft werknemer op 31 augustus 2009 bericht dat de loondoorbetaling werd gestaakt wegens het niet meewerken aan de reïntegratie. De werknemer heeft werkgever op 8 september 2009 laten weten dat hij met toestemming van de bedrijfsarts verlof opneemt en dat zijn afspraak met de bedrijfsarts daarom moet worden verplaatst.

De werknemer heeft aan werkgever doorbetaling van het reguliere maandelijkse loon gevorderd. Hieraan legt werknemer ten grondslag dat hij recht heeft op loondoorbetaling tijdens ziekte. Er zou geen sprake zijn van niet meewerken aan de reïntegratie.

Conclusie

De (kanton)rechter heeft geoordeeld dat niet alleen werkgever, maar ook werknemer aanwijzingen van de arboarts dient op te volgen. Werknemer had mee moeten werken aan het vinden van een oplossing middels het regelmatig voeren van gesprekken met werkgever. Gelet op de omstandigheden dat werknemer verschillende keren gesprekken heeft afgezegd en op vakantie is gegaan mag worden aangenomen dat werknemer niet aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan en werkgever daarom de loondoorbetaling mocht staken.