Grootschalige inval bij Duitse vleesproducenten

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

18 August 2009

Op 22 juli jl. heeft de Duitse kartelautoriteit (Bundeskartellamt) bij 19 producenten van vlees en worst onaangekondigde bedrijfsinvallen gedaan. De Duitse kartelautoriteit vermoedt dat er illegale prijsafspraken zijn gemaakt.

De markt voor worst producten heeft een aanzienlijke omvang in Duitsland. Er zijn 4 grote slachthuizen, die leveren aan ongeveer 300 producenten van worst producten. Deze producenten leveren op hun beurt aan ongeveer 7 grote groothandelaren in Duitsland. Enkele producenten hebben aangegeven geen inval te hebben gehad. Wel wist een producent te melden dat er reeds waarschuwingen waren afgegeven over informatie-uitwisseling via de branchevereniging.

Het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie (zoals prijzen) tussen concurrenten onderling, is verboden. Het is niet relevant of dit via de branchevereniging plaats vindt of rechtstreeks.