Het belang van een duidelijke mededeling van de reden voor ontslag op staande voet

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

28 April 2014

Tijdens een kerstborrel verdwijnt de fiets van een werknemer uit de fietsenstalling op het bedrijfsterrein. De werkgever gaat op onderzoek uit en controleert de camerabeelden. Daarop is te zien hoe een collega de betreffende fiets optilt en zich ermee naar de uiterste hoek van het grote terrein begeeft. Vervolgens komt de medewerker wederom in beeld: zonder fiets. De medewerker haalt zijn eigen fiets van het slot en gaat naar huis.

Geconfronteerd met de camerabeelden, geeft de werknemer aan dat het om een grap ging, die in het verleden ook eens bij hem zelf was uitgehaald. De werkgever kan daar niet om lachen en ontslaat hem op staande voet. De werknemer laat het er niet bij zitten en start een procedure om doorbetaling te vorderen.

Uit de uitspraak die volgt, zijn enkele belangrijke lessen te leren.

Wees duidelijk over de reden voor ontslag

In de ontslagbrief geeft werkgever aan dat de werknemer wordt ontslagen omdat hij een fiets heeft “veilig gesteld, in de zin dat u de die fiets heeft meegenomen van de parkeerplaats en heeft gestald in een uithoek van het bedrijfsterrein”.

De gemiddelde werknemer zal niet direct begrijpen wat met “veilig stellen” wordt bedoeld. Dat de werkgever daarmee diefstal bedoelt, zal al helemaal niet direct duidelijk zijn. Hier loopt het mis voor de betreffende werkgever. Een mededeling van de reden voor ontslag op staande voet moet de werknemer namelijk direct volledig duidelijk maken waarom hij ontslagen wordt. Die duidelijkheid biedt de brief van de werkgever niet.

Tip: geef in de ontslagbrief in zo duidelijk mogelijke bewoordingen aan wat de reden voor ontslag op staande voet is. Gebruik geen ongebruikelijke synoniemen. Kies ook niet voor “milde bewoordingen”. U krijgt maar één kans. Uit de uitspraak blijkt namelijk ook dat een tweede brief van de werkgever (waarin het woord diefstal wel voorkwam) haar niet meer kon baten. Het gebruik van strafrechtelijke kwalificaties voor een gedraging (diefstal, fraude e.d.) is eveneens af te raden. Uit rechtspraak blijkt dat als niet alle bestanddelen van het betreffende delict vast komen te staan, het ontslag geen stand kan houden. Met name onderdelen als opzet en de “wederrechtelijkheid” (werknemer wilde de fiets daadwerkelijk stelen) leveren daarbij in de praktijk (bewijs)problemen op.

Ontslag op staande voet is alleen bedoeld voor (zeer) ernstige gevallen

Ook als de ontslagbrief wel duidelijk was geweest, zou deze werkgever het niet hebben gered. De rechter oordeelt (ten overvloede) dat het verplaatsen van een fiets naar een uithoek van het bedrijfsterrein geen dringende reden voor ontslag oplevert. Die gedraging kwalificeert volgens de rechter meer als een misplaatste grap. Daarop had de werkgever anders moeten en kunnen reageren. Een officiële waarschuwing, inhouding van salaris of schorsing hadden meer recht gedaan aan de situatie. De rechter acht een ontslag op staande voet een buitenproportionele reactie. Volgens de rechter zijn er geen aanwijzingen dat de werknemer de fiets wederrechtelijk wilde toe-eigenen (stelen).

Tip: bekijk zorgvuldig welke sanctie passend is als u een misdraging heeft geconstateerd. Een ontslag op staande voet is bedoeld voor de ernstigste gevallen. De situatie moet zo ernstig zijn dat van de werkgever niet kan worden gevergd dat het dienstverband ook maar één dag langer voortduurt.

Vermoedt u dat uw werknemer een dringende reden heeft gegeven voor ontslag op staande voet? Neemt u dan contact op met een van de advocaten van onze sectie. Wij helpen u graag bij de beoordeling en het zetten van de juiste vervolgstap.