Het deskundigenoordeel van het UWV

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

28 August 2008

In de praktijk komt het regelmatig voor dat werkgever en werknemer een discussie hebben over de vraag of de werknemer arbeidsongeschikt is: de werknemer meldt zich ziek en vervolgens oordeelt de bedrijfsarts dat werknemer arbeidsgeschikt is voor zijn werk maar de werknemer is het daar niet mee eens. In dat geval is het voor werknemer mogelijk om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. Een dergelijk deskundigenoordeel is soms een doorn in het oog voor de werkgever omdat hij niet altijd betrokken wordt bij de oordeelsvorming van het UWV. 

Onlangs is er een uitspraak van het Hof te ’s-Hertogenbosch gepubliceerd (JAR 2008/202) waarin dit thema aan de orde kwam. De werknemer en de werkgever hadden eind oktober 2004 een beëindigingsovereenkomst gesloten waarna de arbeidsovereenkomst per 1 december 2004 is ontbonden. In deze overeenkomst was opgenomen dat indien het door de werknemer aangevraagde deskundigenoordeel bij het UWV zal vermelden dat de werknemer vanaf september 2004 arbeidsongeschikt was, de werkgever de resterende vakantiedagen zou uitbetalen. Het UWV oordeelde vervolgens dat de werknemer arbeidsongeschikt werd geacht. Op basis daarvan vorderde de werknemer uitbetaling van de resterende vakantiedagen maar de werkgever weigerde dit omdat hij van mening was dat het deskundigenoordeel ongeldig was. Voorafgaand aan het deskundigenoordeel had het UWV namelijk geen contact opgenomen met de werkgever. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep werd dit verweer verworpen. 

Het Hof verwoog dat het oordeel van het UWV uitsluitend dan niet in stand zou kunnen blijven indien daaraan ernstige gebreken kleven. De werknemer had de deskundige van het UWV op de hoogte gesteld van het oordeel van de bedrijfsarts en ook had hij een tweetal brieven van de bedrijfsarts overhandigd. Het enkele feit dat de betreffende deskundige van het UWV geen contact meer had gezocht met de werkgever was volgens het Hof onvoldoende om te kunnen spreken van “ernstige gebreken”. 

Indien uw werknemer een deskundigenoordeel bij het UWV aanvraagt dan is het raadzaam om zelf contact op te nemen met het UWV voor een nadere toelichting. Dit om te voorkomen dat u wordt geconfronteerd met een deskundigenoordeel waarin u als werkgever niet betrokken bent.