Het Ongelofelijke Mysterie Achter de Onbemande Luchtvaartuigen (UAV) van het Jaar 2011

02 January 2012

Na maandenlange gesprekken tussen verschillende belangenorganisaties in de bouwsector, is er een concept ontstaan voor de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2011 (UAV 2011) om de huidige algemene voorwaarden in de bouw (UAV 1989) te vervangen.

Dit concept werd op 17 februari 2011 naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken gestuurd om te worden ondertekend. Echter, er is momenteel grote onzekerheid over wanneer de UAV 1989 daadwerkelijk zal worden vervangen door de nieuwe UAV 2011. Met het nieuwe jaar alweer onderweg, is het duidelijk dat de beloofde vernieuwing van de UAV 1989 niet heeft plaatsgevonden in 2011.

Dit betekent dat we voorlopig nog te maken hebben met de verouderde UAV 1989. Dat wil zeggen dat we nog steeds met een korting van 75 gulden per dag moeten werken (paragraaf 42.2 UAV 1989) en met een wetartikel dat al heel lang geleden vervangen is (paragraaf 12.2 UAV 1989).

We hopen echter dat de kersverse minister, mevrouw J.W.E. Spies, de ondertekening van de nieuwe UAV tot haar goede voornemens voor 2012 heeft gemaakt. Op die manier kan de UAV 2012 hopelijk binnenkort echt in de praktijk worden toegepast.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact op met:

Marloes Kuijpers
E. m.kuijpers@www.banning.nl