Hoe om te gaan met gemengde overeenkomsten na Hoge Raad 10 maart 2017? Is alles Haviltex?

16 November 2017

Op 10 maart 20171 wees de Hoge Raad een arrest over een gemengde overeenkomst, die deels het karakter van een huurovereenkomst kende en deels het karakter van een overeenkomst van opdracht. De Hoge Raad gaat hierbij in op de toepassing van artikel 6:215 BW, in het bijzonder bij samenloop met het huurrecht bedrijfsruimte.

In het Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraak analyseert en becommentarieert Egbert Schelhaas deze uitspraak. Lees hieronder zijn publicatie. 

Meer informatie? 

Mail of bel vrijblijvend met Egbert Schelhaas.