Instemmingsvereiste bij sprongcassatie in verzoekschriftprocedures. Verschoningsrecht voor een advocaat in dienstverband.

05 June 2013

Voor sprongcassatie in verzoekschriftprocedures is instemming vereist van alle partijen en belanghebbenden aan wie het recht van hoger beroep toekomt. Er bestaat thans geen grond om aan een advocaat het verschoningsrecht te ontzeggen op grond van het enkele feit dat hij in dienstbetrekking werkzaam is.