Invoering van de Aanbestedingswet waarschijnlijk een half jaar uitgesteld: Wat betekent dit voor u?

25 September 2012

De Eerste Kamer heeft aangekondigd dat het wetsvoorstel Aanbestedingswet pas eind oktober behandeld zal worden. Deze beslissing heeft tot teleurstelling geleid bij ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. Zij vrezen nu dat de kans dat deze wet op 1 januari 2013 in werking treedt, aanzienlijk is verkleind. Gezien de aanstaande veranderingen in de Europese aanbestedingsrichtlijnen, menen zij dat het verstandig is de definitieve besluitvorming over de Aanbestedingswet uit te stellen totdat er duidelijkheid is over de nieuwe Europese regels.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Het wetsvoorstel Aanbestedingswet brengt verschillende wijzigingen aan in de huidige regelgeving. Een opvallende verandering is dat opdrachten niet meer zonder geldige reden mogen worden samengevoegd. Ook zijn er specifieke bepalingen opgenomen over de proportionaliteit van eisen voor ondernemers, inschrijvingen en contractvoorwaarden. PIANOo heeft een overzicht samengesteld van de belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel.

Tijdlijn parlementaire behandeling

Het wetsvoorstel werd aangenomen door de Tweede Kamer op 14 februari 2012, en op dezelfde dag aangeboden aan de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft recent besloten de plenaire behandeling van het wetsvoorstel uit stellen. Deze stond oorspronkelijk gepland voor 11 september, maar is nu voorlopig verschoven naar 30 oktober 2012.

Verhouding tot de nieuwe Europese regels

Op 20 december 2011 presenteerde de Europese Commissie voorstellen voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Er zijn vragen gerezen over hoe het wetsvoorstel Aanbestedingswet zich tot deze nieuwe regels verhoudt. Beide wetgevingstrajecten lopen volledig los van elkaar. In het traject van de Aanbestedingswet is er besloten géén rekening te houden met de wijzigingen in de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Wilt u meer weten?

U kunt vrijblijvend per mail contact opnemen met Martijn Jongmans

Blijf op de hoogte

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.