Kabinet en Aedes eens over investeringen bouw en aanpassing corporatiestelsel

04 September 2013

Het kabinet en Aedes, de vereniging van woningcorporaties, hebben afspraken gemaakt over investeringen in de bouw, het scheiden van kerntaken van de overige activiteiten en de rol van het waarborgfonds WSW bij saneringen. Via de verhuurderheffing blijven corporaties bijdragen aan het oplossen van de economische crisis. Dat meldt minister Blok (Wonen) vandaag aan de Tweede Kamer.

Met de afspraken wordt de 400 miljoen euro uit het Energieakkoord voor energiebesparende investeringen definitief bestemd voor verhuurders de sociale huursector. Verder vervalt voor de sector de zogeheten integratieheffing BTW. Voor de corporaties levert dit een voordeel op van 60 miljoen euro per jaar.

Aedes onderkent met het kabinet het belang van het beperken van de financiële risico’s en het voorkomen van verstoringen op de vrije markt. Daartoe gaan corporaties hunsociale activiteiten splitsen van andere commerciële activiteiten of activiteiten die niet gelden als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Voor deze activiteiten is volgens de Europese regels ook geen staatssteun toegestaan en zijn er dus geen geborgde leningen.

Corporaties kunnen kiezen voor een juridische danwel administratieve splitsing. In het eerste geval worden de niet-DAEB activiteiten in een aparte rechtspersoon ondergebracht zodat eventuele risico’s niet op de corporatie drukken. Bij een administratieve scheiding is dat niet het geval.

Corporaties die voor een administratieve splitsing kiezen, krijgen met zwaarder toezicht te maken. Ook zijn er minder niet-DAEB activiteiten toegestaan en wat wel geoorloofd is moet ten dienste staan van de kerntaak. Zowel bij een juridische als administratieve scheiding geldt dat op termijn de nieuwe niet-DAEB activiteiten tegen marktvoorwaarden gefinancierd moeten worden zodat er een gelijk speelveld ontstaat.

Het kabinet en Aedes zijn het verder eens over een grotere rol van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw bij saneringen. Randvoorwaarde van het kabinet is daarbij wel dat de risico’s voor de staat als achtervanger van dit fonds niet toenemen.

(Bron: www.rijksoverheid.nl)