Verscherping van sancties: Kartels zullen voortaan strenger en zwaarder worden beboet

13 February 2014

Op 11 februari 2013 stuurde minister van Economische Zaken, Henk Kamp, een brief naar de Tweede Kamer met betrekking tot aanpassingen in het boetebeleid van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Volgens een vervolgonderzoek uitgevoerd door Strategies in Regulated Markets (SiRM), was het huidige boetesysteem onvoldoende afschrikwekkend. Kamps nieuwe voorstellen geven de ACM meer ruimte om overtreders van kartelregels te straffen.

Momenteel bepaalt de ACM de boetes op basis van het huidige boetebeleid. Kamp is echter van plan het wettelijke maximum voor kartelboetes aan te passen op basis van de resultaten van het onderzoek. Het boetemaximum zal veranderen van 10% van de jaaromzet naar 10% van de bedrijfsomzet over de jaren dat de overtreding plaatsvond. Hiermee wordt de boete dus ook afhankelijk van de lengte van de overtreding. Voor de eerlijkheid en rechtszekerheid wordt voorgesteld het boetemaximum te beperken tot vier jaar.

Kamp stelt ook voor om in geval van herhaling het betreffende boetemaximum te verdubbelen. Ook deze verandering dient de afschrikwekkende werking te versterken. Daarnaast overweegt de minister of een betalingsregeling toegestaan kan worden om bij het opleggen van een boete rekening te houden met de financiële draagkracht van de overtreder. Dit zou het effect van de bovenstaande maatregelen versterken, omdat zo’n regeling de noodzaak om de boete te verlagen vanwege gebrek aan financiële draagkracht zou verminderen.

De geplande maatregelen worden uiteraard afgestemd met de Europese Commissie. Minister Kamp is van plan dit wetsvoorstel in de herfst van 2014 naar de Tweede Kamer te sturen.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Silvia Vinken via s.vinken@www.banning.nl

Blijf op de hoogte en download onze eBooks en nieuwsbrieven hier.