Klacht tegen monumentenwacht

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

12 December 2010

Afgelopen week hebben de belangenvereniging van architecten in de restauratiebranche (‘VAWR’) en de vereniging voor adviesbureaus in de monumentenzorg (‘VAM’) een klacht ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘NMa’). Inzet is de Monumentenwacht. Deze door de overheid gesteunde organisatie zou oneerlijk concurreren en geen belasting betalen.

De Monumentenwacht is opgericht voor het inspecteren van monumentale gebouwen en wordt gesubsidieerd door de overheid. Sinds 2000 biedt zij aanvullende, commerciële diensten aan zoals het maken van  onderhoudsplannen en begeleiden van restauraties. De VAWR en de VAM zijn van mening dat de Monumentenwacht oneerlijk concurreert.

De Monumentenwacht heeft 22.000 leden die tegen een zwaar gesubsidieerd tarief hun gebouwen kunnen laten inspecteren. De inspecteurs van de Monumentenwachten verwijzen de leden vervolgens gemakkelijk door naar gelieerde commerciële bureaus voor een onderhoudsplan. De belangenverenigingen vinden dit een oneerlijke werkwijze en om die reden stellen ze deze praktijk aan de kaak. 

De belangenverenigingen vinden de tarieven die worden gehanteerd door de commerciële afdelingen van de Monumentenwachten te laag. Daarnaast is onduidelijk of BTW wordt berekend en afgedragen door deze afdelingen. Daarbij komt  dat de commerciële afdelingen steunen op de gesubsidieerde Monumentenwacht.

Barend Hogendorp, directeur van Monumentenwacht Noord-Holland, is het niet eens met deze beschuldigingen. Hij ziet de uitspraak van de NMa met vertrouwen tegemoet.