Onderzoek door de ACM naar klachten over Spotify, Qustodio en Kidslox: Maakt Apple misbruik van haar dominante positie?

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

13 May 2019

In het licht van signalen die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft opgevangen tijdens een marktonderzoek naar appstores, wordt er nader onderzoek gedaan naar Apple’s mogelijk misbruik van haar positie via de App Store. Dit komt na klachten van Spotify, Qustodio en Kidslox. Het lijkt erop dat ook de Europese Commissie haar blik nu op Apple richt.

Bedrijven met een economische machtspositie hebben een speciale verantwoordelijkheid om zich te onthouden van gedrag dat de concurrentie kan belemmeren. Denk hierbij aan koppelverkoop, het weigeren van productverkoop aan bepaalde bedrijven, het ontzeggen van toegang tot een dienst of het hanteren van oneerlijke voorwaarden.

Marktonderzoek naar appstores en het vervolg door de ACM

Tijdens het marktonderzoek naar mobiele appstores heeft de ACM gekeken in hoeverre Apple en Google hun invloed uitoefenen op de beschikbaarheid en werking van apps via hun appstores. Uit het onderzoek bleek dat appaanbieders enorm afhankelijk zijn van de App Store en de Play Store.

Tijdens het onderzoek melden appaanbieders aan de ACM dat ze, in vergelijking met de eigen apps van Apple en Google, niet altijd een eerlijke kans krijgen om toe te treden tot de appstores of een eerlijke rangorde hebben binnen deze stores. Er waren ook klachten over gebrek aan transparantie van de appstores tijdens het installatieproces of bij app-updates. Wanneer een app wordt geweigerd door een appstore, is de reden hiervoor vaak niet goed uitgelegd. Dit soort praktijken benadeelt de concurrentiepositie van appaanbieders die in competitie zijn met Apple en Google. De ACM kondigde aan dat ze in april een vervolgonderzoek zullen starten waarin vooral gekeken zal worden naar de voorwaarden en omstandigheden waaronder Nederlandse nieuwsmedia-appaanbieders toegang hebben tot Apple’s App Store.

Klachten ingediend bij de Europese Commissie

Apple heeft ook de aandacht van de Europese Commissie getrokken naar aanleiding van klachten ingediend door Spotify, Qustodio en Kidslox. Spotify klaagt dat Apple oneerlijke voorwaarden oplegt aan andere concurrerende muziekstreamingsdiensten, met inbegrip van een commissie op aankopen van 30%. Daarnaast beweert Spotify dat Apple app-updates verwijdert en dat Spotify geen toegang heeft tot verbinding met Siri of Homepod, terwijl Apple Music wel deze toegang heeft. Qustodio en Kidslox, twee ontwikkelaars van oudercontrole apps, zijn ontevreden over de manier waarop Apple zich gedraagt sinds de introductie van haar eigen vergelijkbare app, ‘Screen Time’. Deze app wordt gratis en standaard geïnstalleerd op alle apparaten met de nieuwste Apple software en kan niet van de apparaten worden verwijderd. Volgens deze twee partijen dwingt Apple ontwikkelaars van gelijkaardige apps om veranderingen door te voeren of bepaalde functies te verwijderen, plus blokkeert het ook app-updates van haar concurrenten. Daarnaast heeft Apple verschillende online toezicht apps uit de App Store verwijderd.

De Europese Commissie lijkt haar onderzoek naar Apple te richten op de vraag of het bedrijf haar concurrenten benadeelt door misbruik te maken van haar bevoorrechte positie als ‘poortwachter’ van de App Store, sinds de introductie van haar eigen apps zoals Apple Music en Screen Time.

Kan de actie van Apple worden vergeleken met het gedrag van Google? Google is de afgelopen drie jaar maar liefst drie keer gestraft voor misbruik van zijn marktpositie. We hebben hier al over geschreven in een eerder blogbericht van 20 maart 2019.

Het is duidelijk dat de ACM en de Europese Commissie Apple in het vizier hebben. Het lijkt erop dat de ACM haar koers wijzigt en zich voortaan meer op handhaving richt.

Heb je vragen over dit artikel of over mogelijk machtsmisbruik in het algemeen? Schroom dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met een van de leden van het Mededingingsteam .