Vergoeding voor Klanten bij Beëindiging van Agentuurovereenkomst is Geen Simpele Zaak

18 June 2017

In dit blog besteden we aandacht aan een specifieke situatie die vaak voorkomt bij ondernemers: samenwerken met handelsagenten. Deze samenwerking is om diverse redenen zeer aantrekkelijk. Echter, wanneer de ondernemer de samenwerking wilt beëindigen, dan kan de handelsagent onder bepaalde omstandigheden recht hebben op een zogenaamde ‘goodwillvergoeding’.

Mocht de handelsagent succesvol zijn geweest, dan kan dit bedrag behoorlijk oplopen, wat regelmatig leidt tot discussies tussen de handelsagent en de ondernemer. Daarom willen we ons in dit blog richten op de vraag: heeft de handelsagent recht op een klantenvergoeding en zo ja, hoe wordt deze dan berekend?

Na het beëindigen van een agentuurovereenkomst kan de handelsagent recht hebben op een ‘klantenvergoeding’. Het idee hierachter is dat de handelsagent blijvende voordelen heeft gerealiseerd voor de ondernemer. Maar hoe wordt deze vergoeding berekend?

De Hoge Raad heeft hierover een uitspraak gedaan in 2012, het zogenaamde T-Mobile arrest. Hierin wordt een driedelig proces uiteengezet: (1) quantificeren van de voordelen van de transacties met klanten, (2) beoordelen of het bedrag aangepast moet worden op basis van billijkheid, en (3) toetsen of de vergoeding niet hoger is dan de gemiddelde jaarlijkse beloning van de agent over de afgelopen 5 jaar.

Een recente uitspraak, het arrest Prijsvrij.nl/Corendon, heeft nu bepaald dat voordat er überhaupt kan worden toegekomen aan de kwantificering van het voordeel van de ondernemer (fase 1) de agent aannemelijk moet maken dat de ondernemer nog nieuwe transacties kan verwachten van door hem aangebrachte klanten. Prijsvrij.nl had hierin echter geen overtuigend bewijs geleverd, en dus werd hun verzoek afgewezen.

Heb je hier vragen over of wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze gespecialiseerde advocaten, Roxanne Hofman en Minos van Joolingen, staan voor je klaar. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen in dit gebied? Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.